«Καμπανάκι» για τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Εκδίκαση υποθέσεων το ... 2032!

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων επισημαίνει τον κίνδυνο στην περίπτωση του εξωδικαστικού μηχανισμού να επαναληφθεί το αρνητικό παράδειγμα του νόμου Κατσέλη, στο πλαίσιο του οποίου εκκρεμούν ήδη περισσότερες από 150.000 αιτήσεις και οι ημερομηνίες εκδίκασης υποθέσεων φθάνουν ως το 2032.

Το νομοσχέδιο στη σημερινή του μορφή δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, που θα επιτρέπει τη διαχείριση...
ενός μεγάλου όγκου υποθέσεων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, σημειώνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Επισημαίνει ότι οι διαδικασίες που προβλέπει είναι ήδη χρονοβόρες και γραφειοκρατικές, αφού μόνο για την υποβολή αίτησης για ένταξη απαιτείται μεγάλος αριθμός εγγράφων και δικαιολογητικών.

Παράλληλα με τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θα έπρεπε να υπάρχει και επαλήθευση των στοιχείων, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικής εκμετάλλευσης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει χαμηλές προτεινόμενες αμοιβές για τους συντονιστές, σε σχέση με τον όγκο της εργασίας που αναλαμβάνουν, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις για την προστασία των συμμετεχόντων στη διαδικασία ρύθμισης, από τις τράπεζες και από το δημόσιο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο εμπλοκών στη διαδικασία λόγω του φόβου καταγγελιών, ποινικών διώξεων κτλ.

Η υποχρέωση για επικύρωση του συμβιβασμού με δικαστική απόφαση, φαίνεται να ακυρώνει στην πράξη το νόημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και μεταφέρει επιπλέον βάρος σε ένα ήδη υπερφορτωμένο και αργό σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Επιπλέον προβλήματα αναμένεται να δημιουργήσει και το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια για το φορέα και τον τρόπο επιλογής και ανάθεσης σε Διαπιστευμένους Μεσολαβητές.

Ο κ. Μίχαλος επαναλαμβάνει την πρόταση να αναλάβουν τα Επιμελητήρια το ρόλο του διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων ενώ επιπλέον ζητά βελτιώσεις ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός, μεταξύ των οποίων:

Η πρόβλεψη για θετική καθαρή θέση ή θετικό αποτέλεσμα σε μια από τις τελευταίες τρεις χρήσεις αποκλείει έναν μεγάλο αριθμό δυνητική ωφελούμενων επιχειρήσεων και για αυτό χρήζει τροποποίησης με επέκταση της περιόδου στα πέντε ή επτά έτη.
Ο χρονικός περιορισμός της 1/7/2016 για τις ρυθμιζόμενες οφειλές αποτελεί ένα κριτήριο που καθιστά απαγορευτική την ένταξη πολλών οφειλετών, αφού σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ύφεση για οκτώ και πλέον έτη, είναι αναμενόμενο η πλειονότητα των επιχειρήσεων να έχει ήδη συνάψει ρυθμίσεις πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η εξαίρεση των επιχειρήσεων των οποίων το χρέος βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή και η παραπομπή τους σε διμερή διαπραγμάτευση, δημιουργεί επίσης σημαντικά προσκόμματα,  καθώς είναι σύνηθες ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις να διατηρούν δανεισμό σε έναν μόνο πιστωτικό φορέα.
Στα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η απουσία επαρκών διαφοροποιήσεων και εξειδικευμένων ρυθμίσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Θέση και αίτημα της Επιμελητηριακής Κοινότητας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου κριτήριων το οποίο θα δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να παραμείνουν στη ζωή, συνεισφέροντας στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα.

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να προβλέπονται επαρκείς και ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες, με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής εκμετάλλευσης της διαδικασίας από συστηματικούς κακοπληρωτές, σε βάρος της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, των υπολοίπων πιστωτών, αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.