Τελευταία μέρα για το 24% του ΑΔΜΗΕ

Σήμερα λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεθνή πρόσκληση που απηύθυνε η ΔΕΗ για το 24% του ΑΔΜΗΕ.
Με βάση το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ, πιθανή αποτυχία ή καθυστέρηση του εγχειρήματος συνεπάγεται, όπως έχει συμφωνηθεί με τους πιστωτές, πώληση του 100% της εταιρείας....


Όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, δύο θα είναι – εκτός απροόπτου- οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με το ενδιαφέρον της ιταλικής ΤΕΡΝΑ και της γαλλικής RTE (θυγατρικής της EDF) να θεωρείται σχεδόν βέβαιη.Πρόκειται για την πρώτη μη δεσμευτική φάση, κατά την οποία θα διαπιστωθεί η τεχνική και οικονομική επάρκεια των εταιρειών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να περάσουν στην επόμενη  φάση.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, δικαίωμα  συμμετοχής στην πρώτη φάση, έχουν εταιρίες που είναι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που συμμετέχουν σε διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς που είναι μέλος του ΕΝTSO-E) ή και κοινοπραξίες στις οποίας υποχρεωτικά το ένα μέλος θα πρέπει να τηρεί το παραπάνω κριτήριο. Σε ότι αφορά στα χρηματοοικονομικά κριτήρια,  θα πρέπει ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων, με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τριών πιο  πρόσφατων οικονομικών ετών, να ισούται με τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.

Οι επιλέξιμοι για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας, ενώ εκτός της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα λάβουν και δικαίωμα πρόσβασης στα virtual data room του ΑΔΜΗΕ για να διενεργήσουν τον δικό τους νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο, όπως και σχέδια σύμβασης αγοραπωλησίας και σύμβασης μετόχων.