Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

Κρίσεις σε υποστράτηγους ταξιάρχους και συνταγματάρχες...

Όλα τα ονόματα...
Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε υποστρατήγους, ταξίαρχους και συνταγματάρχες Σωμάτων. Συγκεκριμένα...

το ΑΣΣ έκρινε:

- Διατηρητέους 8 υποστράτηγους,

- Διατηρητέους 19 ταξιάρχους

- Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 4 ταξιάρχους,

- Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 ταξίαρχο ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του,

- Διατηρητέους 2 ταξιάρχους οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους,

- Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της μια ταξίαρχο, η οποία διανυει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της,

- Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 12 συνταγματάρχες,

- Μη διατηρητέους εκτός οργανικών θέσεων 2 συνταγματάρχες,

- Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους εκτός οργανικών θέσεων, 2 συνταγματάρχες οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους και

- Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 συνταγματάρχη, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του και διανύει το τελευταίο έτος εξέλιξης.

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τον παρακάτω πίνακα τακτικών ετησίων κρίσεων Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2020-2021, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 89/Σ.4/2020 απόφασή του:

α. Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439

β. Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

γ. Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

δ. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558

ε. Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412

στ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

ζ. Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213

η. Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιαρχών Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 89/Σ.4/2020 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:46900

(2) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033

(3) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878

(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449

(7) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453

(8) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:46901

(9) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464

(10) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041

(11) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774

(12) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

(13) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072

(14) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471

(15) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

(16) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510

(17) Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

(18) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:46102

(19) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894

(2) Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφυλάκτου του Ιωάννη ΑΜ:48038

(3) Έρευνας Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου ΑΜ:46789

(4) Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:45561

Προακτέου στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία του Ταξίαρχου Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφυλάκτου του Ιωάννη ΑΜ:48038.

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Οικονομικού Παπαδόπουλου Ανέστη του Ηλία (ΑΜ:45542), ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Διατηρητέων Ταξιαρχών Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους:

(1) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077

(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000

Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της Ταξίαρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνης του Ελευθερίου ΑΜ:46894

(2) Έρευνας Πληροφορικής Κούτσιας Μύρωνας του Γεωργίου ΑΜ:46789

(3) Γεωγραφικού Νίνιος Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ:45561

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτος του Ιωάννη ΑΜ:48038, ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και στη συνέχεια προακτέος στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν.2439/1996 σε Υποστράτηγος η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004, η οποία κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

Ετήσιες κρίσεις Συνταγματαρχών

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετήσιων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμό 89/Σ4./2020 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47463

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Αδακτυλίδη Παύλου του Γεωργίου ΑΜ:47459

(3) Υλικού Πολέμου Λαμπαδιάρη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:48681

(4) Υλικού Πολέμου Βασιλάκη Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:49236

(5) Έρευνας Πληροφορικής Σακελλαρίου Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:48063

(6) Έρευνας Πληροφορικής Φράγκου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48545

(7) Υγειονομικού Ιατρών Παπαχρήστου Ιωάννη του Χαράλαμπου ΑΜ:47675

(8) Υγειονομικού Ιατρών Βασιλείου Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49494

(9) Υγειονομικού Ιατρών Σταμούλη Ευθυμίου του Στεργίου ΑΜ:49593

(10) Υγειονομικού Ιατρών Κανόπουλου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:50062

(11) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαραλαμπίδου Αθανασίας του Πολυχρόνη ΑΜ:47703

(12) Οικονομικού Ρόδη Κωνσταντίνου του Αργυρίου ΑΜ:46103

Μη διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Κούκα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:49233

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Καραμέρη Ανδρέα του Μάρκου ΑΜ:44270

(2) Υγειονομικού Ιατρών Γαρδικιώτη Αλεξάνδρου του Ηλία ΑΜ:44769

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Διερμηνέων Γεωργούλη Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:47782, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του και διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης.

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι Συνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-2021, ως μη διατηρητέοι:

α. Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883

β. Εφοδιασμού Μεταφορών Κούκας Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ:49233
Το kafeneio-gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.