ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ!!!