Προεκλογικά ο υφυπουργός Εργασίας μαζεύει βιογραφικά...


 ... για δυο θέσεις στο ιδιαίτερο γραφείο του...

Το είδαμε κι αυτό. Έναν μήνα πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, κυβερνητικό στέλεχος, επικεφαλής σε υπουργείο, συγκεντρώνει βιογραφικά δημοσίων υπαλλήλων για να στελεχώσει το υπουργικό ιδιαίτερο γραφείο του!..

Επενδύοντας σε μια επικοινωνιακή τακτική νέας πολιτικής εσοδείας, στο όνομα μιας δήθεν αξιοκρατικής  επιλογής, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, εκδίδει προκήρυξη ενδιαφέροντος, που θυμίζει… αγγελία με προεκλογικό άρωμα προς προσοντούχους του δημοσίου τομέα, για να γίνουν το δεξί του χέρι.  Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν περιμένει καν για τέτοιου είδους στελέχωση να έχουν διεξαχθεί οι ευρωεκλογές, αλλά αντιθέτως, φαίνεται ότι θεωρεί άτρωτη την αλαζονεία της που προσπερνά  με την πρακτική αυτή την όποια κριτική για εργαλειοποίηση ακόμα και βιογραφικών από γαλάζιους επιτελείς.

 
Το documentonews.gr παρουσιάζει το έγγραφο του υπουργείου Εργασίας (Αριθ. Πρωτ. : 636 –  23/4/2024) με το οποίο ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  Παναγιώτης Τσακλόγλου ζητά το βιογραφικό όσων δημοσίων υπαλλήλων ενδιαφέρονται για δυο θέσεις στο ιδιαίτερο γραφείο του. Όπως σημειώνεται στο έγγραφο  η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, που   «μπορούν να απασχοληθούν με την ιδιότητα του συνεργάτη στο γραφείο του Υφυπουργού». Πρόκειται για υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (μόνιμους ή Ι.Δ.Α.Χ) που υπηρετούν σε φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα κάθε μορφής, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου. Το κρίσιμο για το κυβερνητικό στέλεχος είναι αυτοί να έχουν τη διάθεση να αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες του Υφυπουργού και να συνδράμουν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους στην αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι το γραφείο του υφυπουργού θα χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα του βιογραφικού «με απόλυτη εχεμύθεια». Αντικείμενο επεξεργασίας είναι, σύμφωνα με το έγγραφο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων επιλογής και της υποψηφιότητας. Επίσης, επισημαίνεται ότι «εκείνες και εκείνοι, των οποίων τα βιογραφικά ανταποκρίνονται σε κάποια από τις προτεινόμενες θέσεις, θα κληθούν άμεσα σε συνέντευξη. Η επιλογή θα γίνει με αμιγώς αξιοκρατικά κριτήρια, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος».

Ζητούνται δυο επιστημονικοί  συνεργάτες-τριες με τα εξής τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση Νομικής, Οικονομικών ή Κοινωνικής Πολιτικής, τουλάχιστον πενταετής εμπειρία κατά προτίμηση σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγοράς Εργασίας, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επίσης, ορίζονται ως επιθυμητά πρόσθετα προσόντα την Αποφοίτηση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, μεταπτυχιακούς τίτλους, προϋπηρεσία σε γραφεία μελών Κυβέρνησης ή/και μελών του Κοινοβουλίου.

Ενδιαφέρον έχουν και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις δυο θέσεις: «Υπευθυνότητα, κριτική σκέψη, αποτελεσματικότητα, πολιτικά αντανακλαστικά, συνεργατικό πνεύμα, δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων, συνθετικός και αφαιρετικός τρόπος σκέψης για συσχέτιση δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση προτάσεων, δυνατότητα υποστήριξης διατομεακών θεμάτων. Σύνταξη αναφορών και προσχεδίων αποφάσεων. Ικανότητα προφορικής και γραπτής διατύπωσης επιχειρημάτων και διατάξεων. Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Επικοινωνιακές δεξιότητες και σύνταξη ομιλιών»…


Όσον αφορά στις  πιθανές αποσπάσεις-μετακινήσεις που θα προκύψουν, ο υφυπουργός διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν με σεβασμό στις υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας και του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων. Μάλιστα, χρησιμοποιεί και ορολογία… γραφείου ευρέσεως επαγγελματικής ευκαιρίας. Αναφέρει: «Αν επιθυμείτε μια επαγγελματική πρόκληση και κρίνετε ότι η πρόσκληση σας αφορά μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 17 Μαΐου 2024 στο e-mail: socinsur@yeka.gr».

Προβάλλεται ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται για «τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».

Επισυνάπτεται το έγγραφο-πρόσκληση ενδιαφέροντος προς δημοσίους υπαλλήλους που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου.


documentonews.gr