Πληρωμές φόρων και με κάρτες εξωτερικού θα δέχεται η Εφορία...

 
Τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι φορολογούμενοι για να πληρώνουν φόρους και τέλη στην Εφορία και τα Τελωνεία. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς ήδη τρέχει..  ο διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της ΑΑΔΕ και των e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία για την υποβολή προσφορών έως τις 5 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023 και θα διευκολύνει χιλιάδες πολίτες καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία κάθε χρόνο οι αλλοδαποί που καταβάλουν φόρους στην Ελλάδα πραγματοποιούν συνολικά περισσότερες από 100.000 συναλλαγές με την Εφορία. Η πληρωμή των φόρων με κάρτες του εξωτερικού θα λύσει τα χέρια και στους  Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό και θέλουν να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες στη χώρα μας όπως για παράδειγμα να πληρώσουν το φόρο για ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούν στην Ελλάδα.

Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού, είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της Α.Α.Δ.Ε., συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA, Mastercard και China Union Pay. Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών DINNERS και AMERICAN EXPRESS. Ανά Σήμα Διεθνούς Οργανισμού Συστήματος Καρτών Πληρωμών, περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους τύποι καρτών (debit, credit, prepaid, virtual, business/corporate, κ.λπ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν στις 13 Ιανουαρίου 2023 ενώ το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 1,25 εκατ. ευρώ και η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε 1 έτος.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση των υπαρχόντων συστημάτων POS και E-POS, τυχόν  εργασίες παραμετροποίησης των συστημάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει τη δημιουργία νέων συστημάτων POS και e-POS, τυχόν εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και διασύνδεσης των συστημάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 120 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης