Ταχυδακτυλουργίες...


 ... και ελλείμματα στις δημόσιες διαβουλεύσεις για το περιβάλλον...

Αναποτελεσματικές, ανεπικοινώνητες, μικρής χρονικής διάρκειας, άνευ αιτιολογικών εκθέσεων και ελλειμματικές στη διαφάνεια και τη λογοδοσία του τρόπου λήψης αποφάσεων αποδεικνύεται ότι είναι οι δημόσιες διαβουλεύσεις που διενεργούνται για το περιβάλλον, όπως...
προκύπτει από έκθεση που υλοποιήθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea και την ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον Green Tank.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τις επανειλημμένες και διαχρονικές καταγγελίες περιβαλλοντικών οργανώσεων και κινημάτων κατά της λεηλασίας της φύσης από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έκαναν λόγο για προσχηματικές διαβουλεύσεις και ζητούσαν την παράτασή τους, αίτημα που σπάνια γινόταν -και εξακολουθεί να γίνεται- δεκτό.


Η έκθεση εστιάζει στις δημόσιες διαβουλεύσεις που διενεργούνται για το περιβάλλον, δηλαδή στη διαδικασία με βάση την οποία η πολιτεία ζητά τη γνώμη των πολιτών κατά τη χάραξη μιας πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων και αξιολογεί τον τρόπο διεξαγωγής τους και τη συμμετοχή των πολιτών και ειδικά των νέων στην Ελλάδα την τελευταία δωδεκαετία (2012-2024), ουσιαστικά από τότε που διενεργούνται οι δημόσιες διαβουλεύσεις στο OpenGov.gr.

Η συστηματική ρύθμιση των διαβουλεύσεων επήλθε το 2012 με νόμο που προώθησε τη χρήση του διαδικτυακού τόπου OpenGov.gr, αλλά ο νόμος που ρυθμίζει τις διαδικασίες διαβουλεύσεων σήμερα («Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης») ψηφίστηκε το 2019. Στο διάστημα των 12 ετών που εξέτασε η έκθεση περιλαμβάνονται 877 διαβουλεύσεις από τις οποίες οι 296 (33,8%) αφορούσαν το περιβάλλον.

Ο εντοπισμός των διαβουλεύσεων που αφορούσαν το περιβάλλον ήταν από προφανής, καθώς αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον, έως πρακτικά δυσδιάκριτος. Στις προφανείς περιπτώσεις συγκαταλέγονται οι διαβουλεύσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εκείνες στις οποίες ήταν εμφανές από τον τίτλο τους ότι αφορούσαν το περιβάλλον.

Για να διαβασετε περισσότερα, πατήστε ΕΔΩ...