Άρειος Πάγος προς εισαγγελείς: 139 καταδίκες της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησης σε φυλακές και αστυνομικά τμήματα (Εγγραφο)


 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) μέχρι τα τέλη του 2023 έχει καταδικάσει 139 φορές την Ελλάδα για συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστικά καταστήματα και αστυνομικά κρατητήρια. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Αρειο Πάγο να στείλει εγκύκλιο προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας υπενθυμίζοντας το γράμμα και το πνεύμα των νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επισημαίνει ακόμη ότι αυτές οι υποθέσεις διεθνοποιούνται και η ελληνική Δικαιοσύνη «πρέπει να εξέρχεται της εκάστοτε δοκιμασίας αλώβητη και άμωμη».

Μάλιστα μόνο για το έτος 2023 η Ελλάδα αναγκάστηκε να πληρώσει αποζημιώσεις ύψους 2.866.520 ευρώ.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που υπογράφει την εγκύκλιο επισημαίνει ότι «το ΕΔΔΑ έχει εκδώσει μέχρι τα τέλη του 2023 σε βάρος της χώρας μας 139 καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση του άρθρ. 3 της ΕΣΔΑ λόγω κακών συνθηκών κράτησης και επί πλέον η εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση έχει προβεί συνολικά σε 567 φιλικούς διακανονισμούς σύμφωνα με το άρθρ. 39 της ΕΣΔΑ και επί πλέον σε 83 μονομερείς δηλώσεις».

Ακόμη, «για το έτος 2023 η χώρα μας κατείχε την πέμπτη θέση μεταξύ των 46 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων προτεραιότητας κυρίως σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης, ενώ για την περίοδο 2018 – 2023 οι σχετικές καταβληθείσες από την Ελλάδα αποζημιώσεις ανήλθαν περίπου σε 3.600.000 ευρώ και μόνο για το έτος 2023 καταβλήθηκαν 2.866.520 ευρώ».

Δικαιώματα κρατουμένων

«Το πρόσωπο αφότου τεθεί σε καθεστώς κράτησης, περνά σε μία ειδική σχέση εξουσίασης από το κράτος, που μεριμνά και διασφαλίζει την απόλαυση κάθε παρεχομένου δικαιώματος, βεβαίως και αυτών τα οποία έξω στην κοινωνία βρίσκονται στην πλήρη και αποκλειστική εμβέλεια του αυτοκαθορισμού λ.χ. διατροφή, κανόνες υγιεινής κλπ. Έτσι οι κακές συνθήκες κράτησης έχουν ως αποτέλεσμα να πλήττουν συνταγματικά αγαθά των κρατουμένων με πρώτο και κύριο την υγεία τους, σωματική ή/και ψυχική», σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Για τα 19 από τα 34 σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας έχουν ασκηθεί 197 ατομικές και ομαδικές προσφυγές  και έχουν εκδοθεί επ’ αυτών (μέχρι 15-4-24) 102 βουλεύματα, από τα οποία τα 98 είναι απορριπτικά και μόνο τέσσερα δέχθηκαν τις προσφυγές.

Η «οδηγία» προς τους εισαγγελείς είναι «όταν αυτές στηρίζονται σαφώς στην Ελληνική νομοθεσία και στην νομολογία του ΕΔΔΑ, αλλά βάσει αμιγώς δικαστικών κριτηρίων είναι ανεξάρτητη, αμερόληπτη και ανεπηρέαστη από τυχόν «αλληλεγγύη» προς τις πράγματι «αδελφές» σωφρονιστικές αρχές, ενώ η ελάχιστη προσήνεια προς τους κρατούμενους, που είναι εξ ορισμού η αδύνατη («ευάλωτη» κατά την νομολογία του ΕΔΔΑ) πλευρά, σαφώς δεν βλάπτει».

Τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι «εσωτερική ύποθεση« της χώρα αλλά ότι «η «υπόθεση» δεν τελειώνει με την έκδοση της μη υποκείμενης σε ένδικα μέσα Α’ βαθμιας απορριπτικής απόφασης/ βουλεύματος, αλλά μάλλον διεθνοποιείται «εξαγόμενη» στο εξωτερικό και μάλιστα ενώπιον του ΕΔΔΑ, που ευθέως «συνομιλεί» με την εκάστοτε εναγόμενη Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά στις υπόψη περιπτώσεις – εμμέσως μεν, αλλά κυρίως – με την Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να εξέρχεται της εκάστοτε δοκιμασίας αλώβητη και άμωμη».

ΕΓΚ.-8-24_d by Website Documento on Scribd