Νέα υπερέσοδα από φορολογία!


 Η φοροαφαίμαξη της κοινωνίας συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024.

Παρά την κατηγορηματική άρνηση της κυβέρνησης για την επιπλέον στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών για την ακρίβεια, με τις τιμές των τροφίμων να εκτοξεύονται καθημερινά και τη βενζίνη να ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο, τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζονται αυξημένα κατά 858.000.000 ευρώ έναντι του στόχου, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αγγίζει τα 3,37 δισ. ευρώ!

Πιο αναλυτικά, τα φορολογικά έσοδα στο πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθαν στα 11,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Αυτή η υπερεκτέλεση προέρχεται κυρίως από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024, και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).

Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους αυτής της κατηγορίας παρατηρούνται τα εξής:


Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν στα 4,44 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 127.000.000 ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 40.000.000 ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 217.000.000 ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 3.000.000 ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4,06 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 571.000.000 ευρώ, εκ των οποίων ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι αυξημένος κατά 136.000.000 ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αυξημένος κατά 397.000.000 ευρώ έναντι του στόχου.


Πρωτογενές πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 3,37 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,98 δισ. ευρώ και 4,21 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους.


Ενδεικτικά, ποσό ύψους 159.000.000 ευρώ που αφορά έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ σημαντικό μέρος της διαφοράς στις εισπράξεις των φορολογικών εσόδων ύψους 647.000.000 ευρώ προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023. Επιπλέον, ποσό 301.000.000 ευρώ αφορά ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Επομένως, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους.


Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των νομικών προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.