«Τελειώνουν» τα λεφτά στην ΕΡΤ...

0

 
Κίνδυνος για την ΕΡΤ λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των υπέρογκων λογαριασμών ενέργειας και της παρελκυστικής πολιτικής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ρευστότητα στην ΕΡΤ έχει περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα τις περικοπές επεισοδίων σε προγράμματα που μεταδίδονται ήδη... και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Όσον αφορά τη χρήση του 2021, οι ελεγκτές θέτουν ζήτημα επιφύλαξης μιλώντας για «μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμήριων για την επαλήθευση του ακριβούς ύψους των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος ύψους  188.300.000 καθώς και την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης ύψους  48.800.0000 ευρώ για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος, όπου κατά την 31/12/2021 ανερχόταν στο ποσό των  114.500.000 ευρώ».  

Η εταιρεία εκτιμά πως το «θέμα της επιφύλαξης αναμένεται να εκλείψει κατά τη χρήση του 2022».

Για τη χρήση του 2021 δεν κατέστη εφικτό να αποσταλούν έγκαιρα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο, ώστε να λάβει η εταιρεία έκθεση ελέγχου με γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Στην πράξη, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι πως κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει με τους παρόχους της ενέργειας, οι οποίοι εισπράττουν το τέλος από τα νοικοκυριά για να το αποδώσουν, έναντι προμήθειας, στην ΕΡΤ ΑΕ.

Δεν αποδόθηκαν τα χρήματα από τους παρόχους;

Το άρθρο 47 του «νόμου Λιβάνιου» (4779/2021) προβλέπει πως οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μάρτιο αποστέλλουν στην ΕΡΤ εκκαθαριστική κατάσταση με στοιχεία για τις συνολικές χρεώσεις ανταποδοτικού τέλους, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ορθότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων. 

Αυτό δεν φαίνεται να έχει συμβεί, σύμφωνα με τους ελεγκτές των οικονομικών στοιχείων της ΕΡΤ. Μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην ΕΡΤ οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις περιπτώσεις ανείσπρακτων ποσών...

typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)