Οκτώ παραβάσεις στη νομοθεσία επικαλείται η Θάνου...

kafeneio sp
0

«Tα νομικά δεν είναι αντιπαράθεση στην πολιτική κονίστρα... ούτε εκδίκηση! Πολιτική ή άλλη. Είναι ευδιάκριτη, ακριβής επιστήμη, με το ήθος που απορρέει από αυτή την...

ακρίβεια. Και ο πολιτισμός της επιστήμης αυτής, είδος εκλεκτό.

Οι πράξεις άμεσης αποπομπής της προέδρου, της αντιπροέδρου και δύο μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με νόμο “φωτογραφικό”, ατομικό και αναδρομικό, δίχως μεταβατική διάταξη, προσβάλλουν κατάφωρα την αναγκαία ανεξαρτησία της Αρχής έναντι της πολιτικής εξουσίας, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις αντιτίθενται προδήλως στο ενωσιακό και εσωτερικό δίκαιο κατά τρόπο πρωτοφανή και θίγουν άμεσα την ουσία του κράτους δικαίου και τον εκπορευόμενο από αυτή νομικό μας πολιτισμό».

Με αυτή τη δήλωση ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαράτος, σχολίασε την απομάκρυνση της Βασιλικής Θάνου από τη θέση της προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και της αντιπροέδρου Αννας Νάκου, των οποίων επιμελήθηκε τις αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά της έκπτωσής τους από τις εν λόγω θέσεις και τις οποίες κατέθεσε την Τετάρτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το ασυμβίβαστο

Στις αιτήσεις τους, που υπογράφει ο κ. Λαζαράτος, οι δύο γυναίκες επικαλούνται σειρά παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας, ενώ κάνουν λόγο και για φωτογραφική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις της προέδρου και της αντιπροέδρου της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, οι παραβάσεις που συνεπάγεται, κατά τις δύο προσφεύγουσες στο ΣτΕ, η θέσπιση του επίμαχου ασυμβιβάστου με τον Ν. 4623/2019 είναι, σύμφωνα με την αίτησή τους, οι εξής:

Παράβαση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, γιατί ο νομοθέτης δεν όριζε τέτοιο ασυμβίβαστο κατά τον χρόνο διορισμού των αιτουσών.

Παράβαση της υποχρέωσης σεβασμού της θητείας των μελών της εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού μέχρι της λήξεώς της και μη πρόωρου τερματισμού της, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί επί αντίστοιχων υποθέσεων από το Δικαστήριο της Ε.Ε.

Παράβαση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους συνεπεία της πρόωρης λήξεως της προστατευόμενης θητείας τους ως μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα του νόμου, καθώς και της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών και της ορθολογικής οργάνωσής τους που επιτυγχάνεται με τη διασφάλιση του ενιαίου της θητείας των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής.

Παράβαση της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της καλής νομοθετήσεως, διότι ο νομοθέτης παρέλειψε να θεσπίσει ειδική μεταβατική διάταξη για τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

Ελλειψη γενικού, αφηρημένου και απρόσωπου χαρακτήρα της ρυθμίσεως.

Φωτογραφικός χαρακτήρας του θεσπισθέντος ασυμβιβάστου, με σκοπό την απομάκρυνση συγκεκριμένων, δυνάμενων ευχερώς να προσδιοριστούν ατομικώς, μελών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αντίθεση της ρυθμίσεως προς την αρχή της αναλογικότητας και προς την αρχή της ισότητας.
Μη τήρηση των διατάξεων του νόμου 3959/2011, γιατί δεν ζητήθηκε, αναφορικά με την επίμαχη τροποποίηση του Ν. 3959/2011, η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού...

efsyn.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)