Η ΔΕΗ χρωστά 1,3 δισ σε δυο θυγατρικές της

Ατελείωτος αποδεικνύεται για τη ΔΕΗ ο κύκλος των προβλημάτων, που  έχουν ανακύψει ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών. Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο στη ΔΕΗ αλλά και στις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας καθώς η μητρική έχει εκτινάξει στα ύψη της οφειλές της....

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες καταστάσεις οι δύο μεγαλύτερες θυγατρικές του ομίλου, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν απαιτήσεις απέναντι στη ΔΕΗ ύψους 1,3 δισ. ευρώ!

Το ποια είναι η κατάσταση στον όμιλο ΔΕΗ, αποτυπώνεται και στις καταστάσεις του ομίλου που ανακοινώθηκαν πριν το Πάσχα. Εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι "παρά τη μείωση του καθαρού χρέους της Μητρικής Εταιρείας, συνέπεια κυρίως της αποπληρωμής χρεολυσίων, καταγράφηκε αύξηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους κατά € 184 εκατ. συνολικά εντός του 2016, εξέλιξη που καταδεικνύει την πίεση που ασκείται στην ρευστότητα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι πάσης φύσεως συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τέλος του 2016 ανήλθαν σε € 759 εκατ., έναντι € 575 εκατ. στο τέλος του 2015".

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα αποτελέσματα των θυγατρικών της ΔΕΗ, ένα σημαντικό μέρος των οφειλών αυτών, αφορά σε απαιτήσεις που έχουν εταιρείες του ομίλου. Συγκεκριμένα η θυγατρική του δικτύου μεταφοράς ΑΔΜΗΕ εγγράφει στις καταστάσεις της απαιτήσεις από τη ΔΕΗ ύψους 862 εκατ. ευρώ , ενώ αντίστοιχα οι απαιτήσεις της θυγατρικής του δικτύου διανομής ΔΕΔΔΗΕ φτάνουν τα 427 εκατ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή οι απαιτήσεις των δύο θυγατρικών φτάνουν το 1,294 δισ. ευρώ.

Από που προέρχονται αυτές οι απαιτήσεις; Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά σε συναλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ εισπράττει από τους λογαριασμούς του ρεύματος διάφορες χρεώσεις που αφορούν στα δίκτυα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια τα χρήματα αυτά πληρώνονται στον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ. Κάποια ποσά ο ΑΔΜΗΕ με τη σειρά του τα καταβάλει στο λειτουργό της αγοράς ΛΑΓΗΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει καταθέσει δύο αγωγές κατά της ΔΕΗ συνολικού ποσού 540 εκατ. ευρώ για οφειλές που ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη χονδρεμπορική αγορά. Για τις απαιτήσεις αυτές ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί τόκους ύψους 67,1 εκατ. ευρώ ενώ η δικάσιμος έχει προσδιοριστεί για τις 18 Μαΐου. Μάλιστα ακόμη και η ίδια η ΔΕΗ αναγνωρίζει ότι πιθανόν να κληθεί να καταβάλει τόκους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τον ΑΔΜΗΕ και έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 30,3 εκατ. ευρώ.

Όσο για τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ αυτές αφορούν τέλη χρήσης δικτύου, έργα δικτύου, ΥΚΩ και συναλλαγές ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου διαχειριστής είναι η θυγατρική της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι το 2015 οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ ήταν 238 εκατ. ευρώ έχουν δηλαδή αυξηθεί κατά 81%.

Ειδικότερα οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ από έργα της ΔΕΗ από 55,5 εκατ. έχουν εκτιναχθεί στα 113 εκατ. ευρώ , από χρεώσεις χρήσης δικτύου από 136 εκατ. έχουν πάει στα 212 εκατ. ευρώ και οι απαιτήσεις από ενέργεια από 45 έχουν πάει στα 102 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ πάντως κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από την πλευρά της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι η αύξηση των οφειλών σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας που απειλεί τη βιωσιμότητα. "Η εν λόγω εξέλιξη ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη βιωσιμότητα της Εταιρίας και η άμεση αντιμετώπισή του αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα" αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις όπου το πρόβλημα αποτυπώνεται και στα μεγέθη της ρευστότητας: τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας μειώθηκαν από τα 19 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015 στα 5,1 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016...

ΠΗΓΗ: Capital.gr