Παρέμβαση - παγίδα της τελευταίας στιγμής για τα δημόσια ΑΕΙ...

0


 Ακόμη και την τελευταία στιγμή, ο υπουργός Παιδείας ανοίγει νέες παγίδες στα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια. Παγίδες που κρύβονται στις τροποποιήσεις τις οποίες φέρει το ΦΕΚ του νόμου για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Παρά την επιλεκτική και κυρίως διόλου τυχαία διασπορά κεφαλαίων χωρίς τον στόχο της ουσιαστικής ενίσχυσης των δημόσιων Πανεπιστημίων, ο κ. Πιερρακάκης αποδεικνύει, επί του πιεστηρίου, τον πραγματικό σκοπό της κυβέρνησης. Να περιορίσει ακόμη περισσότερο την αυτονομία του δημόσιου Πανεπιστημίου και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς, όπως η έρευνα, μεταβιβάζοντας την αποφασιστική αρμοδιότητα στα Συμβούλια Διοίκησης!..


Σύμφωνα με το ΦΕΚ που μόλις εκδόθηκε, στο άρθρο 95 γίνεται τροποποίηση του άρθρου 232 του ν. 4957/2022 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών. Ανάμεσα στις προσθήκες είναι και η εξής: «Μετά από τη λέξη “αποδέχεται” προστίθενται οι λέξεις “μετά από γνώμη Σ.Δ.”. Αυτή η γνώμη του Σ.Δ. ισχύει για όλα όσα αφορούν την Επιτροπή Ερευνών. Αναφέρονται λεπτομερώς: 1) στις αρμοδιότητες έγκρισης της Επιτροπής προστίθεται και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, 2) αποδέχεται μετά από γνώμη του Σ.Δ. τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ, καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις και εγκρίνει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ». Στο ίδιο άρθρο όποια αναφορά σε «υποβολή αίτησης» αντικαθίσταται με την «έγκριση υποβολής αίτησης από το αρμόδιο όργανο», δηλαδή το Σ.Δ.

Γενναιόδωροι όροι

Η ξεκάθαρη αυτή μεταβίβαση εξουσίας δίνεται, μάλιστα, με τους πιο γενναιόδωρους όρους. Δεν προβλέπονται καν δεσμευτικές προθεσμίες για τις αποφάσεις του υπεροργάνου Σ.Δ. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Οποιος έχει μπάρμπα στο Συμβούλιο θα παίρνει πιο γρήγορα την έγκριση για τη χρηματοδότηση του έργου και όποιος δεν έχει θα περιμένει πότε θα θελήσει να ασχοληθεί το Συμβούλιο με την περίπτωσή του. Δεν υπάρχει όριο στον χρόνο αναμονής. Οποτε αποφασίσει το Συμβούλιο και αν. Αυτός ο υποθετικός σύνδεσμος είναι που σφραγίζει τις προϋποθέσεις διάλυσης του ερευνητικού έργου των ΑΕΙ. Το οποίο ερευνητικό έργο δεν (πρέπει να) έχει προθεσμίες, καθυστερήσεις και υπονομευτικές συνθήκες ανάπτυξης. Κάθε ερευνητής-πανεπιστημιακός, αν δεν ανήκει σε παρεάκια που θα τον βοηθούν να κάνει τη δουλειά του (ή την μπίζνα του), θα πρέπει να αφεθεί στον εκβιασμό, στη χειραγώγηση και στους σκοπούς των άλλων.

Σ’ ένα ιδιωτικό Πανεπιστήμιο όλα επιτρέπονται γιατί είναι κυρίως επιχειρήσεις. Σ’ ένα δημόσιο; Ε, από δω και στο εξής, θα γίνεται… του ιδιωτικού. Ετσι κι αλλιώς, αυτό είναι το μεγάλο μεταρρυθμιστικό όραμα του κ. Μητσοτάκη. Κι αν δεν πάνε καλά οι δουλειές, δεν θα εκτεθεί η κυβέρνηση. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο που δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Ούτε και ελεύθερα, θα προσέθετε με τη γνωστή πονηριά στο μάτι ο πρωθυπουργός. Εχουν γνώση οι φύλακες.

Υπάρχουν κι άλλες διατάξεις που δείχνουν την κατεύθυνση της ροής του χρήματος προς τα δημόσια Πανεπιστήμια. Ακόμη μία χαρακτηριστική είναι η απόλυτη, πια, αναβάθμιση του διαμαντοπουλικού «Διόφαντου» σε κύριο εργαλείο χρηματοδότησης. Κάποτε ξεκίνησε με συγγράμματα για φοιτητές και τώρα (Κεφάλαιο Ε’ «Ρυθμίσεις για υπηρεσιακές μονάδες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας», άρθρο 170 για ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας) θα λαμβάνει (μεγάλη) χρηματοδότηση και για τα Κέντρα Καινοτομίας. Οπως προβλέπεται με προσθήκη στο άρθρο 19 του νόμου 4823/2021 (Α’ 136): «Στο ΙΤΥΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανατίθεται η υποστήριξη της υλοποίησης και της λειτουργίας των Κέντρων Καινοτομίας. Το ΙΤΥΕ λαμβάνει για τον σκοπό αυτόν χρηματοδότηση α) από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή διεθνείς οργανισμούς, και β) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Εξώθηση σε ιδιωτικοποίηση

Δεν χρειάζεται, φυσικά, να αναφερθούμε στην κυβερνητική εξώθηση προς την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων ΑΕΙ. Πόσο πιο λιανά να το μας το πει; Στο Κεφάλαιο ΚΔ’ «Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης» στο άρθρο 292 αναφέρεται: «Ιδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της ημεδαπής δύνανται να συμμετέχουν ή να συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) υπό τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ή εμπορικής Εταιρείας, από κοινού με άλλα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) του άρθρου 267 του παρόντος, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Σε ό,τι αφορά, όμως, τις συμπράξεις των ελληνικών ΑΕΙ με ιδρύματα της αλλοδαπής, θα αποφασίζουν οι υπουργοί Παιδείας και Εξωτερικών για τη διάθεση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αννα Ανδριτσανη

efsyn.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)