Προσθέστε το banner μας στην ιστοσελίδα σας


(banner ταξινομημένα ανά πλάτος)

300px
<a href="http://kafeneio-gr.blogspot.com/" imageanchor="1" style="margin-center: 1em; margin-center: 1em;"><img style="width: 300px; height: 167px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-KsSnYl26uS0/TzLOCmwUr4I/AAAAAAAAAq4/5KhPA2F6ewM/s1600/kafeneio+banner+2+350.jpg" border="0" /></a>

250px
<a href="http://kafeneio-gr.blogspot.com/" imageanchor="1" style="margin-center: 1em; margin-center: 1em;"><img style="width: 250px; height: 139px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-KsSnYl26uS0/TzLOCmwUr4I/AAAAAAAAAq4/5KhPA2F6ewM/s1600/kafeneio+banner+2+350.jpg" border="0" /></a>

200px
<a href="http://kafeneio-gr.blogspot.com/" imageanchor="1" style="margin-center: 1em; margin-center: 1em;"><img style="width: 200px; height: 111px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-KsSnYl26uS0/TzLOCmwUr4I/AAAAAAAAAq4/5KhPA2F6ewM/s1600/kafeneio+banner+2+350.jpg" border="0" /></a>

180px
<a href="http://kafeneio-gr.blogspot.com/" imageanchor="1" style="margin-center: 1em; margin-center: 1em;"><img style="width: 180px; height: 100px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-KsSnYl26uS0/TzLOCmwUr4I/AAAAAAAAAq4/5KhPA2F6ewM/s1600/kafeneio+banner+2+350.jpg" border="0" /></a>

150px
<a href="http://kafeneio-gr.blogspot.com/" imageanchor="1" style="margin-center: 1em; margin-center: 1em;"><img style="width: 150px; height: 84px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-KsSnYl26uS0/TzLOCmwUr4I/AAAAAAAAAq4/5KhPA2F6ewM/s1600/kafeneio+banner+2+350.jpg" border="0" /></a>