Τα e-mails και τα κομπιούτερ της Ν.Δ...


 Οι ευθύνες του κόμματος της Ν.Δ. είναι δεδομένες. Ο πλέον αρμόδιος να δώσει εξηγήσεις είναι ο γραμματέας της, δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν σ’ αυτή τη θέση τότε (Μάιος 2023) που έγιναν οι διαρροές σύμφωνα με τα ίδια τα κυβερνητικά χείλη...

Η Ν.Δ. έχει δείξει ότι «αγαπά» υπερβολικά τα δεδομένα των άλλων. Φάνηκε από τις υποκλοπές, φάνηκε και τώρα, με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από τα κρατικά κομπιούτερ στα κομματικά κι από κει στον υπολογιστή της κυρίας Ασημακοπούλου.

Η Ν.Δ. είναι ένας κρίσιμος κρίκος στο τεράστιο αυτό σκάνδαλο της υφαρπαγής και της χρήσης προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας τους είναι ο φορέας που τα κατέχει και τα επεξεργάζεται για κάποιον σκοπό (άρ. 24 ΓΚΠΔ). Ενδέχεται, ανάλογα με τις επεξεργασίες που θα πραγματοποιηθούν, νόμιμες ή παράνομες, να είναι περισσότεροι από ένας οι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Πρώτος και αδιαμφισβήτητος υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερος όμως είναι το κόμμα της Ν.Δ., με τρίτο στη συγκεκριμένη αλυσίδα την κυρία Ασημακοπούλου.

Οι παραδοχές υπάρχουν από την ίδια την κυβέρνηση. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και από τη Δικαιοσύνη. Έλεγχοι που αφορούν το κόμμα της Ν.Δ. και τους εκπροσώπους του.

Έρχεται λοιπόν η ώρα των εξηγήσεων και της λογοδοσίας. Και όπως ζητάνε από τον Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέως να κάνει κάτι για να σωθεί το κόμμα, έτσι και ο Π. Μαρινάκης πρέπει να κάνει κάτι για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και να αποδοθούν οι ευθύνες.


Η ΑΥΓΗ