Δωρεάν κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού γυναικών με καρκίνο πριν από τη θεραπεία τους, με στόχο να τεκνοποιήσουν στο μέλλον

Δωρεάν κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού γυναικών με καρκίνο πριν από τη θεραπεία τους, με στόχο να τεκνοποιήσουν στο μέλλον Δωρεάν κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού γυναικών με καρκίνο πριν από τη θεραπεία τους, με στόχο να τεκνοποιήσουν στο μέλλον
Ένα πολύ στοχευμένο πρόγραμμα για ένα μέλλον που να περιλαμβάνει τη μητρότητα για γυναίκες που νοσούν από καρκίνο, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπαραγωγικής Ιατρικής, στην Αθήνα. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΗΒΗ», που αποσκοπεί στην ενημέρωση και υποστήριξη νέων γυναικών που έχουν διαγνωσθεί με κάποια μορφή καρκίνου και πληρούν ορισμένα κριτήρια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καταψύχουν και συντηρούν τα ωάριά τους για μελλοντική χρήση. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων γιατρών. Σήμερα γνωρίζουμε πως οι θεραπείες κατά του καρκίνου, όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά μια γυναίκα, προκαλώντας είτε προσωρινή είτε μόνιμη υπογονιμότητα. Η κατάψυξη των ωαρίων πριν από την έναρξη της θεραπείας δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα γενετικά τους υλικά άθικτα και να προγραμματίσουν μια εγκυμοσύνη στο μέλλον, όταν η υγεία και οι συνθήκες θα το επιτρέψουν. Η ιδέα για το πρόγραμμα ανήκει στον γυναικολόγο Κωνσταντίνο Πάντο και […]

* This article was originally published here