Επιτέλους! Σφραγίζεται από την ΑΑΔΕ πρατήριο για νοθευμένα καύσιμα


 Στην σφράγιση για πρώτη φορά πρατηρίου καυσίμων για 2 χρὀνια προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο επιτόπιος έλεγχος αποκάλυψε ότι σταθμευμένο βυτιοφόρο όχημα είχε συνδέσει την μάνικα παροχής καυσίμων στο δίκτυο παραλαβής του βενζινάδικου.

Σύμφωνα με την ΑΔΑΕ, οι ελεγκτές υπέδειξαν στον οδηγό να ξεκινήσει την πλήρωση του δικτύου με το προϊόν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν καταγράφεται η εισροή στο σύστημα και να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για νόμιμη δεξαμενή.

Έπειτα από 500 λίτρα, ουδεμία ένδειξη καταγραφής φάνηκε στο σύστημα εισροών εκροών. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε Απόφαση σφράγισης του πρατηρίου για 2 έτη.

Τα νοθευμένα καύσιμα θα καταστραφούν από αδειοδοτημένο φορέα επικίνδυνων αποβλήτων και τα στοιχεία της παράβασης θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) της ΑΑΔΕ με την συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του υπουργείου Ανάπτυξης.