Έχασε τα αυγά και τα πασχάλια ο Σπυρίδων Καραβάκης (εκπρόσωπος ΤΟΜΗ-ALSTOM) από Κωνσταντίνο Φλώρο