Πώς θα γίνει η εξαγορά των καταπατημένων

0

 
Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να είναι έτοιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Η ενεργοποίησή της είχε προγραμματιστεί για τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, ωστόσο οι διαδικασίες που πρέπει να «τρέξει» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκες.

Ο νόμος προβλέπει ότι η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου αφορά περιπτώσεις:

 • Με κατοχή από ιδιώτη τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.
 • Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια, εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση -π.χ. βιοτεχνία- του ιδιώτη) πριν από το 1982.

Τα δικαιολογητικά

Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς, ενώ στην περίπτωση που εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός πέντε ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής, το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα. Παράλληλα, η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 είτε προγενέστερες ή του 1982, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου.
 • Βεβαίωση όρων δόμησης.
 • Οικοδομική άδεια, εφόσον αυτή υπάρχει.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
 • Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.
 • Στο πιστοποιητικό αποδοχής περιλαμβάνονται η περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς, καθώς και το ποσό της εφάπαξ και της τμηματικής καταβολής.

Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες, άτοκες, μηνιαίες δόσεις και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να μικρότερο των 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 10% επί του τιμήματος εξαγοράς.

Εκπτώσεις

Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου, αλλά ο νόμος παρέχει εκπτώσεις που φτάνουν έως και στο 80% της αξίας του ακινήτου. Το τίμημα εξαγοράς απομειώνεται κατά ποσοστό 1% ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο 30 ετών (για όσους το όριο είναι 30 έτη) και 40 ετών (για όσους το όριο είναι 40 έτη), με ανώτατο όριο έκπτωσης 50% επί του ποσού που προκύπτει. Δηλαδή, μπορεί το τίμημα να περιοριστεί και στο μισό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Το ποσό όμως μπορεί να περιοριστεί και εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • 30% για αναπήρους (80% αναπηρία και άνω) με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.
 • 20% για αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή έως 24.000 ευρώ οικογενειακό.
 • 20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ.
 • 15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ.
 • 15% εάν είναι μακροχρόνια άνεργος.
 • 20% εάν είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
 • 15% εάν εντός του δημόσιου ακινήτου υφίσταται κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δεν ισχύουν εκπτώσεις για εκτάσεις άνω των 10 στρεμμάτων, ενώ, στην περίπτωση που το ακίνητο πωληθεί πριν από την παρέλευση 10 ετών, επιστρέφονται οι εκπτώσεις.

«Ιδιωτικά» 9 στα 10 δημόσια κτήματα

Πάνω από 9 στα 10 δημόσιες εκτάσεις στη χώρα μας έχουν καταπατηθεί, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε σύνολο 97.029 καταγεγραμμένων δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί τα 89.928, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 92%. Στα καταπατημένα δημόσια κτήματα έχουν ανεγερθεί κατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, αγροτικά ακίνητα και κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, που είτε ιδιοκατοικούνται είτε εκμισθώνονται σε τρίτους.


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)