Δώρο από την κυβέρνηση στα ΜΜΕ...

0


 Το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε στο τέλος του χρόνου, πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής για τους ευάλωτους δανειολήπτες για το 2024...

Όπως προκύπτει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η ανάρτηση της απόφασης έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2023.

Στην απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής που αφορά στην καμπάνια ενημέρωσης των ευάλωτων δανειοληπτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το έτος 2024.


Το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής που αφορά στην εκστρατεία ενημέρωσης των ευάλωτων δανειοληπτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το έτος 2024, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα.


Το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (4.588.000,00 €)»...


thepressproject.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)