Πράσινο φως για την Αλβανία για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών

0


 Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης, η Αλβανία έλαβε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

Αυτό σημαίνει χαμηλότερες προμήθειες για συναλλαγές μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τράπεζα της Αλβανίας και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες συνέχισαν να εργάζονται για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων. Το έργο αυτό αναμένεται να περάσει από διάφορες φάσεις.

«Η ένταξη της Αλβανίας στον SEPA και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σημαίνει διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο εξωτερικό, τόσο για τη λήψη όσο και για την αποστολή συναλλαγών, με τα ίδια τέλη σαν να επρόκειτο για συναλλαγές εντός της χώρας. Το 2024 αναμένουμε να έχουμε συντάξει επίσημα και να υποβάλουμε την αίτηση για ένταξη στον SEPA», δήλωσε η Ledia Bregu, διευθύντρια του συστήματος πληρωμών της Τράπεζας της Αλβανίας.

Για την αλβανική οικονομία, η ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών είναι μια ευκαιρία που βοηθά πολλούς κλάδους, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Τα εμβάσματα είναι από τους τομείς που αναμένεται να έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, μαζί με τις εισαγωγές-εξαγωγές όπου εδώ συνδέονται επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και με το κομμάτι του τουρισμού. Σε επίπεδο εισοδήματος, οι αλβανικές οικογένειες των οποίων τα εμβάσματα είναι η δεύτερη πηγή εισοδήματος θα έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Οι εισαγωγές-εξαγωγές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο επειδή η Αλβανία εξαρτάται από το εμπόριο με χώρες της ΕΕ και η ενσωμάτωση στον SEPA θα φέρει έναν απλούστερο τρόπο για τις συναλλαγές πληρωμών για εξαγωγές. 

«Από μια προκαταρκτική μελέτη, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 14 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο ένταξης στον SEPA», είπε η Μπρέγκου.

Η Αλβανία έχει το 65% του όγκου του εξωτερικού εμπορίου και σχεδόν το 90% των εμβασμάτων με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνατότητα υποβολής αίτησης στο ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών είναι μια ευκαιρία που δίνεται μόνο στα κράτη μέλη της Ένωσης, αλλά η ΕΚ σε μια ιστορική κίνηση έδωσε το πράσινο φως στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να φέρουν την οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση των πιο κοντά. 

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)