Ζημίες 119 εκατ. ευρώ για το Open του Σαββίδη...

0


Σε 118.990.838,71 ευρώ ανέρχονται οι συνολικές ζημίες του Open! Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ, της Dimera, το 2022 ανήλθε σε 20.965.464 ευρώ έναντι 25.153.594 ευρώ το 2021 και τα κέρδη προ φόρων σε 21.655.361 ευρώ το 2022, από 20.788.279 ευρώ το 2021.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Open, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, έχει αρνητικά αποτελέσματα για,,, μια ακόμη χρονιά. Στις 31/12/2023, πριν από την επίτευξη της συμφωνίας για την ανάθεσης της ψυχαγωγίας στην Barkingwell Media του Νίκου Κοκλώνη, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Ραδιοτηλεοπτικής ήταν μικρότερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και συνέτρεχε «περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. του άρθρου 119 του ν. 4548/2018».

Επίσης, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 10.626.000 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας «εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη καθώς έλαβε υπ’ όψιν της όλους τους παράγοντες που συντελούν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της».

Στο κονδύλι των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνεται και το μακροπρόθεσμο τμήμα οφειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 15.064.574 ευρώ, για τη χορήγηση άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα, ύψους 2.816.573 ευρώ, περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων...


typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)