«Παράνομη η σύνθεση του ΔΣ της ΕΡΤ»...

0

 
Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά της διοίκησης της ΕΡΤ κατέθεσαν η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ, τo Πανελλήνιο Σωματείο Σκηνοθετών και Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών και Τεχνικών ΕΡΤ ΑΕ, υποστηρίζοντας πως είναι άκυρες οι αποφάσεις του ΔΣ από τις... 4 Απριλίου του 2013, επειδή είναι παράνομη η σύνθεση του ΔΣ και η διαδικασία που προηγήθηκε για τη λήψη των αποφάσεων. 


Και αυτό γιατί μετά την παραίτηση του Γιώργου Γαμπρίτσου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, τον Ιούνιο του 2022, το ΔΣ λειτουργούσε με έξι μέλη και όχι με επτά, όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως αναφέρουν στην αγωγή τους η ομοσπονδία και οι λοιποί συνδικαλιστικοί φορείς.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρουν στην αγωγή τους πως «ειδικώς για την περίπτωση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ τίθεται κανόνας ειδικότερος από τον γενικό κανόνα του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, και δη του άρθρου 82 Ν. 4548/2018 που ρυθμίζει την περίπτωση του ελλιπούς ΔΣ ανώνυμης εταιρείας. Ο Ν. 4173/2013, και όπως ίσχυε το άρθρο 9 κατά το κρίσιμο διάστημα (Ιουλίου 2022 – Απριλίου 2023) προβλέπει αυστηρά 7μελές ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ». 

Τονίζουν, δε, πως μόνο έως την εκλογή νέου μέλους στο ΔΣ από τους εργαζομένους ή την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους μπορεί το ΔΣ να λειτουργεί με εξαμελή σύνθεση.

«Σε καμία άλλη περίπτωση», υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, «δεν επιτρέπει ο ιδρυτικός Νόμος της ΕΡΤ ΑΕ, όπως ίσχυε και ισχύει, σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ με λιγότερα από 7 μέλη και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να λειτουργεί αυτό ως 6μελές, κατόπιν παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ».

Θυμίζουμε πως τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου μετά την παραίτηση του Γιώργου Γαμπρίτσου ανέλαβε «προσωρινά» ο πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας, χωρίς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση να έχει πάρει απόφαση για τον ορισμό νέου προσώπου στη θέση. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 5043/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13 Απριλίου, «το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συμβούλου», ενώ «νοείται ως Διευθύνων Σύμβουλος το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – φυσικό πρόσωπο, στο οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει με απόφασή του την άσκηση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου, εάν διαπιστωθεί ότι ο τελευταίος δεν είναι δυνατόν να ασκήσει τα καθήκοντά του»...

typologies.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)