Ενέργεια: Τα «σπασμένα» των αγορών πληρώνουν οι καταναλωτές...

0

 
Μεγαλύτερα ή μικρότερα επιπλέον κόστη των αγορών ενέργειας έρχονται να ενσωματωθούν στις τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος, αυξάνοντας τις χρεώσεις καταρχήν για τις επιχειρήσεις του τομέα, οι οποίες με τη σειρά τους μετακυλίουν αυτές τις επιβαρύνσεις σε όλους τους καταναλωτές.

Ηδη... οι ανατιμήσεις στα τέλη χρήσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής (υπέρ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα) που βρίσκονται σε ισχύ αλλά και οι αναμενόμενες αναπροσαρμογές προς τα πάνω στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), και ενδεχομένως του ΕΤΜΕΑΡ κάποια στιγμή, επιβαρύνουν άμεσα τους λογαριασμούς (πρόκειται για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις) νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι αυξήσεις στις υπηρεσίες που παρέχει το Χρηματιστήριο Ενέργειας στους «παίκτες» της αγοράς αλλά και στα τιμολόγια χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (υπέρ ΔΕΣΦΑ) συνιστούν επιπλέον κόστη για τους καταναλωτές, αφού με έμμεσο τρόπο επιβαρύνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. Άλλωστε, στις αυξημένες λιανικές τιμές περιλαμβάνονται όλα τα κόστη και οι επισφάλειες της λειτουργίας των σχετικών ενεργειακών αγορών.

Αυξήσεις χρεώσεων και τελών εισηγείται το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ανατιμήσεις για τους συμμετέχοντες στις χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας περιλαμβάνει η εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, καθώς και για τα σχετικά τέλη και χρεώσεις που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες και τα εκκαθαριστικά μέλη αυτών, η οποία τέθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι προτεινόμενες χρεώσεις αφορούν τη νέα ρυθμιστική περίοδο από το 2023 (μετά τη λήξη της προηγούμενης τριετούς περιόδου 2020-2022) και αφορούν προμηθευτές και μεγάλους καταναλωτές που «ψωνίζουν» από το Χρηματιστήριο.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες χρεώσεις με βάση την εισήγηση:

* Ετήσια Συνδρομή για την Αγορά Επόμενης Ημέρας: Κατηγορία Α (έως 0,1 τεραβατώρες ετησίως), 2.500 ευρώ (από 1.000 ευρώ, +150%). Κατηγορία Β (πάνω από 0,1 τεραβατώρες ετησίως), 12.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ, +20%).

* Τέλος συναλλαγών (επί του εκτελεσμένου όγκου συναλλαγών σε μεγαβατώρες): Αγορά Επόμενης Ημέρας 0,056 ευρώ/μεγαβατώρα (από 0,046 ευρώ, +21,74%). Ενδοημερήσια Αγορά 0,092 ευρώ/μεγαβατώρα (από 0,081 ευρώ, +13,58%).

* Για την εξέταση της Αίτησης Απόκτησης Ιδιότητας Συμμετέχοντα που κατατίθεται από υποψήφιο συμμετέχοντα καταβάλλονται 200 ευρώ (παραμένει στα ίδια επίπεδα).

* Τέλος αρχικής εγγραφής: για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, Κατηγορία Α, 2.000 ευρώ. Κατηγορία Β, 6.000 ευρώ (στα ίδια επίπεδα).

* Προμήθεια ανά εντολή αγοράς ή πώλησης (κλιμακούμενη αναλόγως του αριθμού των εντολών που αφορά): 1-10 εντολές 10 ευρώ, 11-50 εντολές 20 ευρώ, 51 εντολές και άνω 30 ευρώ (στα ίδια επίπεδα). Δεν αλλάζει και η πρόβλεψη για το συνολικό ύψος της προμήθειας για την υπηρεσία Διόδευσης Εντολών για Τρίτους, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ ανά ημέρα εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται και οι νέες προτεινόμενες χρεώσεις και τέλη της EnExClear, δηλαδή ως φορέα εκκαθάρισης για την εκκαθάριση συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται αυξήσεις στις σχετικές χρεώσεις για την εταιρεία εκκαθάρισης συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως, μεταξύ άλλων:

* Ετήσια συνδρομή: Άμεσο εκκαθαριστικό μέλος Κατηγορίας Α, 1.000 ευρώ (από 480 ευρώ +108,3%), άμεσο εκκαθαριστικό μέλος Κατηγορίας Β, 5.500 ευρώ (από 4.800 ευρώ, +14,58%), γενικό εκκαθαριστικό μέλος, 12.000 ευρώ (από 9.600 ευρώ, +25%).

* Τέλη εκκαθάρισης συναλλαγών: Αγορά Επόμενης Ημέρας, 0,020 ευρώ/μεγαβατώρα (από 0,015 ευρώ, +33,3). Ενδοημερήσια Αγορά 0,030 ευρώ/μεγαβατώρα (από 0,015 ευρώ, +100%).

* Χρέωση για τη διατήρηση λογαριασμού εκκαθάρισης: 125 ευρώ/μήνα (από 100 ευρώ, +25%).

Αυξήσεις στις χρεώσεις ΔΕΣΦΑ

Επιπλέον, σύμφωνα με αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων των Δραστηριοτήτων του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ-ΕΣΦΑ) και τον καθορισμό του προσωρινού τιμολογίου χρήσης του ΕΣΦΑ για το 2023, προβλέπονται αυξημένες χρεώσεις για το τρέχον έτος έναντι του προηγούμενου.

Με βάση την απόφαση της Αρχής, το τιμολόγιο χρήσης εφαρμόζεται από 1/1/2023.

Συγκεκριμένα, οι συντελεστές υπολογισμού των τιμολογίων μεταφοράς, σύμφωνα με το τιμολόγιο χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (για κάθε είσοδο και έξοδο) κατά το έτος 2023 καθορίζονται ως εξής:

* Είσοδος Σιδηρόκαστρο-Κήποι-Νέα Μεσημβρία: 4,7934330 ευρώ/kWh (ΑΘΔ/Ώρα/Έτος), έναντι 4,1717691 ευρώ/kWh το 2022, ήτοι +14,9%.

* Είσοδος Αγία Τριάδα: 1,6683332 ευρώ/kWh, έναντι 1,3247007 ευρώ/kWh πέρυσι, ήτοι +25,9%.

* Έξοδος Βόρεια Ζώνη: 3,8971253 ευρώ/kWh, έναντι 2,7290326 ευρώ/kWh πέρυσι, ήτοι +42,8%.

* Έξοδος Νότια Ζώνη: 4,3455041 ευρώ/kWh, έναντι 3,0732256 ευρώ/kWh πέρυσι, ήτοι +41,4%.

* Χρέωση νέου πελάτη Βόρεια και Νότια ζώνη: 0,0010852 ευρώ/kWh, έναντι 0,0008368 ευρώ/kWh πέρυσι, ήτοι +29,7%.

Προφανώς και εδώ δεν πρόκειται για αυξήσεις που θα επιβαρύνουν άμεσα τους καταναλωτές, καθώς αφορούν το δίκτυο μέσω του οποίου οι χρήστες προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό είτε τη διανομή σε τελικούς καταναλωτές αερίου ή την ιδιοκατανάλωση ή την ηλεκτροπαραγωγή.

Ομως, ως γνωστόν, οι εταιρείες ενέργειας στις τελικές τιμές του φυσικού αερίου και του ρεύματος ενσωματώνουν όλα τα κόστη των αγορών, τα οποία εν συνεχεία μετακυλίονται στην κατανάλωση.

Εξάλλου, πρόσφατα η ΡΑΑΕΥ έκανε δεκτή εν μέρει την αίτηση αναθεώρησης του ΑΔΜΗΕ κατά της προηγούμενης απόφασης της Αρχής, επαναπροσδιορίζοντας προς τα πάνω το επιτρεπόμενο έσοδο για τη ρυθμιστική περίοδο 2022-2025, καθώς και το απαιτούμενο έσοδο για το 2022 του Διαχειριστή. Θυμίζουμε ότι το απαιτούμενο έσοδο για το 2022, με βάση την προηγούμενη απόφαση της Αρχής, είχε ανέλθει σε 269,5 εκατ. ευρώ, ενώ στη νέα απόφαση διαμορφώνεται σε 275,933 εκατ. ευρώ.

Η ΑΥΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)