ΑΑΔΕ : Με “τσιπάκια” και δορυφόρους η παρακολούθηση των φορτηγών, βυτιοφόρων και κοντέινερς...

0

Ένα νέο “όπλο” εντάσσεται στη “φαρέτρα” της ΑΑΔΕ, το επόμενο διάστημα, ώστε να την ενισχύσει στον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου, που εξελίσσεται σε μεγάλη “γάγγραινα”. Συγκεκριμένα, φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερς) βυτιοφόρα, επαγγελματικά οχήματα... κτλ, που εισέρχονται και κυκλοφορούν στη χώρα μας θα παρακολουθούνται μέσω δορυφόρου, από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών και παραποιημένων προϊόντων.

Για να καταστεί εφικτή, η όλη παρακολούθηση, που θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, προβλέπεται εγκατάσταση, σε κάθε φορτηγό μεταφοράς εμπορευμάτων, αλλά και στα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται, ενός ειδικού συστήματος GPS Trackers. Έτσι, θα ανιχνεύεται, κάθε στιγμή, η πορεία διακινούμενων αγαθών και θα καταγράφεται, on line, η πορεία των συγκεκριμένων οχημάτων, μέσω δορυφόρου, αλλά και άλλων συστημάτων.

Το όλο αυτό έργο για τη δορυφορική παρακολούθηση της κίνησης των επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα μας εντάχθηκε με υπογραφή του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Ταμείο Ανακαμψης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία για την Τελωνειακή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή Φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την
διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και Τελωνεία Λιμένων της, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κινήσεως τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της χώρας.

Συνολικά το σύστημα θα εγκατασταθεί σε:
- 34 συνοριακά σημεία, λιμάνια και αποθήκες διακίνησης,

- 132 σταθμούς διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας και

-17 μη ελεγχόμενους μεγάλους κόμβους σε όλη την επικράτεια

Η παροχή λειτουργιών του Συστήματος Παρακολουθήσης Κινήσης Οχημάτων & Εμπορευματοκιβωτίων θα γίνει μέσω ενός «Κέντρου Ελέγχου» δύο επιπέδων:

1. Το Κέντρο Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.), με σκοπό την αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα για τις ανάγκες των ελέγχων και την αντίστοιχη λήψη αποφάσεων.

2. Το Κέντρο Ελέγχου Υποδομών (Κ.Ε.ΥΠ.), με σκοπό την παρακολούθηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών του συστήματος.

Ο εξοπλισμός

Στα φορτηγά που κυκλοφορούν στη χώρα μας θα τοποθετηθούν 10.740 συσκευές GPS-Trackers για δορυφορική παρακολούθηση ενώ οι τελωνειακές αρχές θα προμηθευτούν με:

-29 σταθερές γεφυροπλάστιγγες για τη ζύγιση βαρέων οχημάτων οι οποίες θα τοποθετηθούν σε βασικά λιμάνια και τα σημεία εισόδου/εξόδου της χώρας.

-16 σταθερά X-Rays νέας τεχνολογίας backscatter

-17 κινητών πλαστιγγών οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε διόδια, λιμάνια και σε άλλα σημεία της χώρας.

-17 κινητές μονάδες ελέγχου και αναγνώρισης οχημάτων εξοπλισμένες με κάμερες ALPR (Automatic License Plate Recognition), ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό

-6 κινητά X-Rays νέας τεχνολογίας backscatter

-4 κινητές μονάδες οχημάτων άνω των 9 θέσεων για χρήση προανακριτικών πράξεων

-Κάμερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV).

-Λογισμικό έκδοσης και ανάγνωσης έξυπνων καρτών εισόδου-εξόδου - Μπάρες διέλευσης

-Λογισμικό κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων

-Λογισμικό παρακολούθησης καλής λειτουργίας

-Λογισμικό διασύνδεσης με έτερα συστήματα.

-Κάμερες παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV).

Ο στόχος για την “ανάσχεση του λαθρεμπορίου
Ο διαδικασία αυτή εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των τελωνειακών υπηρεσιών έχει στόχο να στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για να περιοριστεί το λαθρεμπόριο. Υπενθυμίζεται ότι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ του 2023 (ΕΣ 2023) για την πάταξη του λαθρεμπορίου αναφέρεται ότι “η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου αποτελεί προτεραιότητα για την ΑΑΔΕ, καθώς η μη καταβολή δασμών και φόρων οδηγεί σε απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του νόμιμου εμπορίου. Στο ΕΣ 2023, με βασική επιδίωξη τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων δίωξης καθώς και στη διενέργεια εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, εκσυγχρονίζουμε τα μέσα του ελεγκτικού μηχανισμού και τα συστήματα επιχειρησιακής δράσης καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και αναβαθμίζουμε τα πληροφοριακά μας συστήματα που διαχειρίζονται τις πληροφορίες από τις διάφορες βάσεις δεδομένων.”

Όπως αναφέρεται στους στόχους για το 2023 είναι ενταγμένες οι εξής δράσεις:

Διενέργεια τουλάχιστον 79.900 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων: o 37.300 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.
4.200 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.
8.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.
27.000 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ. o 3.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Διενέργεια τουλάχιστον 10.000 τελωνειακών ελέγχων με αυτοκινούμενα συστήματα ελέγχου X-RAYS.
Διενέργεια τουλάχιστον 400 ελέγχων από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, με αξιοποίηση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.
Διενέργεια τουλάχιστον 13.300 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.
Στοχευμένοι έλεγχοι στις εισαγωγές και εξαγωγές.
Συνεργασία με άλλα σώματα δίωξης υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου.
Διεξαγωγή 12 Τελωνειακών Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, παραποιημένα, ρευστά διαθέσιμα κ.λπ

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)