Τα social media στην Ελλάδα, ποια πέφτουν ποια ανεβαίνουν...


 Πολύ ενδιαφέρουσα η ετήσια έκθεση για την Ενημέρωση στο Διαδίκτυο...

 Είναι το Digital News Report του Ινστιτούτου Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Δείτε μερικά από τα στοιχεία της έρευνας.

---) Το... 2016 στην Ελλάδα, περίπου 2 στους 3 χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούσαν το Facebook για ενημέρωση (68%). Σήμερα το χρησιμοποιούν λιγότεροι από τους μισούς (46%).

---) Το YouTube παραμένει σταθερό στα ποσοστά του,.

---) Υπάρχει άνοδος στο Viber και το Messenger για σχολιασμό και διαμοιρασμό ειδήσεων σε διαδικτυακές συνομιλίες.

---) Ανοδος της χρήσης Instagram (18%) και TikTok (9%), των social media δηλαδή που βασίζονται κυρίως στην εικόνα και σε προσωπικότητες (influencers, celebrities, επώνυμοι).


---) Το Twitter έχει ένα σταθερά μικρό κοινό το οποίο αποτελείται κυρίως από πολιτικούς, δημοσιογράφους και πολιτικά πολωμένο κοινό.

---) Στις ηλικίες 18-24 το Facebook έχει πέσει από το 75% του 2016 στο 27% τώρα. Πλέον προτιμούν Instagram (34%), YouTube (26%) και TikTok (19%).

---) Οι χρήστες του Twitter και του Facebook προτιμούν ειδήσεις κυρίως από παραδοσιακά και εναλλακτικά ΜΜΕ.

---) Οι χρήστες του Instagram, του TikTok και του YouTube, ενημερώνεται κυρίως από μη επαγγελματίες προτιμώντας τις προσωπικότητες των ΜΚΔ (λ.χ. influencers, επώνυμοι). Τα νέα social media αποδεικνύονται ακόμα λιγότερο προνομιακός χώρος για τα παραδοσιακά MME.

---) Μόλις το 8% στις ηλικίες 18-35 ετών ενημερώνεται απευθείας από τα ΜΜΕ μπαίνοντας στην homepage τους.e-tetradio.gr