Η Κομισιόν είχε παραπέμψει την Ελλάδα στο ευρωδικαστήριο για τους σιδηροδρόμους στις 15/2

0


 «Προφητική» αλλά όχι ικανή να αποτρέψει την τραγωδία στα Τέμπη, ήταν η παραπομπή της χώρας μας από την Κομισιόν μόλις στις 15 Φεβρουαρίου για μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες όσον αφορά στην λειτουργία και διαχείριση των σιδηροδρόμων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις πριν από δύο εβδομάδες, αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (2012/34/ΕΕ).

Όπως επεσήμανε στο σκεπτικό της απόφασης τότε η Κομισιόν, η οδηγία διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της εθνικής αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2015 και τη δημοσίευσή της εντός ενός μηνός.

Η σύναψη και δημοσίευση της εν λόγω συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαφάνεια των επικείμενων έργων στο δίκτυο σιδηροδρομικής υποδομής. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περιέχει ουσιαστικές διατάξεις, όπως αναφορικά με το ύψος των κονδυλίων που διατίθενται για τις υπηρεσίες υποδομής, καθώς και στόχους επιδόσεων προσανατολισμένους στους χρήστες (για παράδειγμα, ταχύτητα γραμμής, ικανοποίηση πελατών ή προστασία του περιβάλλοντος).

Παρά τις ανταλλαγές επιστολών μεταξύ της Επιτροπής και της Ελλάδας, οι εθνικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν υπογράψει και δημοσιεύσει τη συμβατική συμφωνία με τον ελληνικό οργανισμό διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, τον ΟΣΕ.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2021. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβιάζει την οδηγία, η Επιτροπή αποφάσισε στις 15 Φεβρουαρίου να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις 15 ημέρες πριν από το καταστροφικό δυστύχημα στα Τέμπη που έχει ήδη δεκάδες θύματα και ο απολογισμός συνεχίζεται.


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)