Εικόνες...


 Ελληνες και Τούρκοι διασώστες. 

Μαζί...