Σφυρίζουν αδιάφορα...


 Ο κυβ. εκπροσωπος εξακολουθεί να ομιλεί για "ρυπαρά δίκτυα" εντός της ΕΥΠ που έκαναν τις παρακολουθήσεις. Δύο πράγματα: 1. Ξέρουν ποιοι ανήκουν σε αυτά κι αν ναι, τους προσήγαγαν στη δικαιοσύνη; 2. Την... πολιτική (και ενδεχομένως ποινική ευθύνη) εξακολουθεί να έχει ακέραια ο Μητς.

Επιπλέον: Τις εντολές για "νόμιμη επισύνδεση" των προς παρακολούθηση στόχων...

τις υπέγραψε η αρμόδια εισαγγελέας; Δεν έχει (ποινική) ευθύνη εφ' όσον υπάκουσε στις οδηγίες "ρυπαρών δικτύων"; 

Αντιλαμβάνονται όλοι βέβαια σε ποια ad absurdum κατάσταση οδηγούν οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί.

Evangelos Antonaros (FB)