Καλή χρονιά... Ας είναι φέτος, το τέλος της πανδημίας...