Υποκλοπές: Ο τεχνικός έλεγχος που θα μπορούσε να βγάλει λαβράκια...


 ...καθυστερεί επικίνδυνα...

Από την πρώτη, σχεδόν, στιγμή κατά την οποία ήρθαν στη δημοσιότητα οι πληροφορίες για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη με το λογισμικό Predator αλλά και εν συνεχεία όταν έγινε γνωστό ότι το κινητό τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη επιχειρήθηκε να παγιδευτεί από το ίδιο λογισμικό, η απορία όλων όσων παρακολουθούσαν στενά την υπόθεση ήταν μία και συγκεκριμένη: Γιατί δεν... διεξάγεται τεχνικός έλεγχος στα γραφεία της εταιρίας Intellexa η οποία εμπορεύεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το εν λόγω λογισμικό, στην Ελλάδα;

Εύλογη η απορία, όχι εύκολες οι απαντήσεις. Ο αναγνώστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ισχύει ότι για άλλες υποθέσεις, ακόμα και τελείως διαφορετικής φύσης, που πιθανώς έχουν ποινικές προεκτάσεις.

Οτι, δηλαδή, όσο καθυστερεί ο επιτόπιος έλεγχος, τοσο περισσότερος χρόνος δίνεται για την κάλυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν σημαντικές πτυχές του ζητήματος (αν και εφόσον βέβαια αυτά υπάρχουν).

Είναι, παράλληλα, γεγονός ότι ένας πιθανός επιτόπιος έλεγχος στα γραφεία και τους server της Intellexa, ο οποίος θα μπορούσε να διενεργηθεί είτε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, θα ξετύλιγε ένα κουβάρι αποκαλύψεων που δεν αποκλείεται να οδηγούσαν τις διωκτικές αρχές άμεσα στον πυρήνα της υπόθεσης και στους "πρωταγωνιστές" της, είτε μιλάμε για φυσικά πρόσωπα είτε για εταιρίες.

Προφανώς, η Intellexa, όπως κάθε άλλη εταιρία που δραστηριοποιείται στη χώρα και σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων έχει πολύ συγκεκριμένες, στοιχειώδεις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία (για την Ελλάδα ο νόμος 4624/2019) και τον κανονισμό GDPR.

Oι υποχρεώσεις αυτές την αφορούν όταν παρουσιάζεται ως εκτελών την επεξεργασία (όταν δηλαδή επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό τρίτων) και φυσικά όταν παρουσιάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας (όταν επεξεργάζεται δεδομένα για δικό της λογαριασμό).

Επίσης, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, η Intellexa υποχρεούται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας όπως και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και να τηρεί αναλυτικά αρχείο δραστηριοτήτων το οποίο περιλαμβάνει πληθώρα στοιχείων για τους υπεύθυνους και τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων και το οποίο μπορεί να παρέχει μία σειρά από πολύ σημαντικές πληροφορίες.

Πρώτα απ' όλα για τη φύση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται κάθε φορά. Τι είδους δεδομένα είναι αυτά αλλά και ποιες κατηγορίες υποκειμένων αφορούν. Ποιες είναι, δηλαδή, οι ιδιότητες των ανθρώπων που παρακολουθούνται, αν εντοπίσουμε το ενδιαφέρον μας στο Predator και τη χρήση του.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: Μέσω του Αρχείου Δραστηριοτήτων, θα μπορούσαν οι Αρχές που θα διεξήγαγαν τον έλεγχο να πληροφορηθούν επισήμως για ποια ιδιότητά του επιχειρήθηκε η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Βρέθηκε στο στόχαστρο ως Ευρωβουλευτής και επικεφαλής κοινοβουλευτικού κόμματος ή ως απλός πολίτης; Και αν η ιδιότητα που ενδιέφερε ήταν αυτή του πολιτικού (που είναι και η πιο πιθανή εκδοχή) ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε η παρακολούθηση αυτή;

Oπως σημειώνει στο NEWS 24/7 πηγή με βαθιά γνώση στη διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων “καθώς τα δεδομένα που καταγράφονται πρέπει να είναι συναφή με το σκοπό συλλογής τους, δεν είναι λογικό ούτε νόμιμο αν ο σκοπός παρακολούθησης είναι πολιτικές σχέσεις πχ για ένα πολιτικό πρόσωπο να καταγράφονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την ιδιωτική ζωή του φυσικού προσώπου. Μια τέτοια ενέργεια αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτά κοινοποιούνται σε άσχετα με την υπόθεση πρόσωπα και αναπαράγονται στη δημόσια σφαίρα”.

Οπως έχουμε σημειώσει και σε άλλο ρεπορτάζ, η ΕΥΠ σ' αυτή τη φάση της έρευνας θα μπορούσε να παρέμβει και να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας βάζοντας “στοπ” στην όλη διαδικασία, καθώς οι διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν τη δεσμεύουν στο σύνολό τους.

Η ενέργεια αυτή όμως θα μπορούσε κάλλιστα να εκληφθεί ως επίσημη παραδοχή ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του τρίτου σε δύναμη κοινοβουλευτικού κόμματος της χώρας, βρισκόταν υπό παρακολούθηση για …εθνικούς λόγους, γεγονός φυσικά πολιτικά απαράδεκτο και καταδικαστέο.

Αντιστοίχως, τα παραπάνω ερωτήματα θα έμπαιναν φυσικά και για την παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη για την οποία τα πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Ο δημοσιογράφος παρακολουθούνταν για την επαγγελματική του ιδιότητα και τις υποθέσεις, οικονομικής φύσης, που ερευνούσε.

Πέραν αυτών των πολύ σημαντικών, μέσα από την ενδελεχή έρευνα του Αρχείου Δραστηριοτήτων της εταιρίας, οι αρχές θα μάθαιναν ποιοι άλλοι είχαν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονταν. Είναι πολύ πιθανό ότι η Intellexa να είχε εξασφαλίσει τη συνεργασία πιο εξειδικευμένων, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εταιρειών οι οποίες θα αναλάμβαναν το ρόλο των υποεκτελούντων την επεξεργασία ανάλογα με τη φύση και το εύρος των δεδομένων (τα οποία, σε μία παρακολούθηση, είναι πάρα πολλά και διαφορετικά).

“Η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων εικόνας, φωνής, κλπ είναι πολύπλοκες διαδικασίες και, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενδεχομένως απαιτείται εμπλοκή εξειδικευμένων εταιρειών για την ανάλογη ανάλυση” τονίζει στο NEWS 24/7 η πηγή μας.

Για τις εν λόγω συνεργασίες θα υπήρχαν και οι ανάλογες συμβασεις μεταξύ των εταιρειών από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων που αντλούνταν κατά τη διαδικασία των παρακολουθησεων.

Ακόμη, δηλαδή, και αν δεν μπορούσε να ξετυλιχτεί το κουβάρι από Ανεξάρτητες Αρχές σχετιζόμενες με την προστασία προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των επικοινωνιών, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από οικονομικές ή άλλες αρχές, από όπου θα μπορούσε να ανακύψει ξανά η άκρη του μίτου.

Τέλος, ο έλεγχος είναι πολύ πιθανό να έφτανε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς τη νομική βάση των παρακολουθησεων (με ποια δικαιολογία διεξάγονταν) και ως προς τις σχετικές διαβιβάσεις στο εξωτερικό. Θα αποκάλυπτε, σε τελική ανάλυση, ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων (εταιρικών και άλλων) το οποίο ίσως να μην σταματούσε στα ελληνικά σύνορα αλλά να αφορούσε (άμεσα ή έμμεσα) και άλλες χώρες.

Συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω: Ένας ξαφνικός, απροειδοποίητος τεχνικός έλεγχος στα γραφεία της εταιρείας θα έριχνε, πέρα από κάθε αμφιβολία, φως σε σημεία της υπόθεσης που παραμένουν έως και σήμερα σκοτεινά. Οι δυνατότητες υπάρχουν όπως υπάρχει και το σχετικό νομικό πλαίσιο. Τι απαιτείται; Ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει και η σχετική πολιτική βούληση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις πτυχές της.

Είναι σαφές ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου (απροειδοποίητος, επιτόπιος, τεχνικού χαρακτήρα, κλπ) είναι συνηθισμένη πρακτική σε χώρες του εξωτερικού, αποτελεί δε τρόπο πίεσης προς τις εταιρείες ώστε να συνεργαστούν χωρίς να διακινδυνεύσουν περισσότερα συμφέροντά τους.

Ο τρόπος για να ξετυλιχθεί λοιπόν το κουβάρι των γεγονότων υφίσταται. Απουσιάζουν όμως οι σχετικές ενέργειες οι οποίες έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των ερευνών που σχετίζονται με τη δυσώδη, αυτή, υπόθεση.

news247.gr