Κοριοί...


  Οι  "μυστικοί" και οι χαφιέδες κάθε εποχής ήσαν τ' "ανίψια" και τα "τριτανίψια" του συστήματος...

Κάθε... κακόβουλου συστήματος τύπου Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιεί... καλόβολους κοριούς ή...

κακόβουλα λογισμικά τύπου  pegasus και pradetor

Νίκος Τσαγκρής (FB)