Υπ. Ανάπτυξης: «Στήνεται» Project Management Office για 9 δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ


 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για επιλογή συμβούλου για την παροχή υπηρεσιών γραφείου διοίκησης έργων για την υποστήριξη της υλοποίησης 9 δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) απέστειλε το ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ), την υποστήριξη και τον συντονισμό 9 δράσεων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ...

(ΕΣΑΑ) προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Κατά την περίοδο υλοποίησης των ανωτέρω Δράσεων και λόγω των πολύ αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το ΤΑΑ, της πολυπλοκότητας και των πολλών εμπλεκομένων μερών, το ΤΑΙΠΕΔ έχει ανάγκη υποστήριξης από εξειδικευμένο Σύμβουλο, για επιτυχή αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην ομαλή υλοποίηση των ως άνω δράσεων και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι να στελεχώσει και να λειτουργήσει ένα Γραφείο Διοίκησης Έργου (Project Management Office-PMO), με χρήση σύγχρονων εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών διοίκησης και διαχείρισης συμβάσεων υπηρεσιών, έργων και μελετών για την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, αντικείμενο αποτελεί η υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ από σύμβουλο διοίκησης έργου, ο οποίος θα παρακολουθεί αποτελεσματικά την πορεία υλοποίησης των εννέα δράσεων του ΥΠΑΝΕΠ, θα εντοπίζει εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και στόχων ή/και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων, θα προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της, θα αναπτύσσει σχετικές αναφορές και, εν γένει, θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενημέρωσης του ΤΑΙΠΕΔ με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των εν λόγω δράσεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο). Ο ανάδοχος καλείται να προετοιμάσει το στρατηγικό σχεδιασμό του μηχανισμού διοίκησης και υποστήριξης και να παράσχει εποπτική παρακολούθηση όλου του χαρτοφυλακίου των δράσεων καθώς και να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά ή/και διορθωτικά μέτρα για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

https://www.insider.gr/oikonomia/229698/yp-anaptyxis-stinetai-project-management-office-gia-9-draseis-toy-tameioy