Οι προκλήσεις της Παιδείας: Μορφωμένοι εκπαιδευτικοί αλλά χωρίς δεξιότητες, χαμηλές επιδόσεις μαθητών

0

 
Τις κύριες προκλήσεις όσον αφορά το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ελλάδας υπό το πρίσμα των στόχων σε επίπεδο ΕΕ του στρατηγικού πλαισίου του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και άλλων συναφών δεικτών, περιγράφει η Κομισιόν σε ειδικό παράρτημα του πακέτου εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Εξηγεί πως το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι...

σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτικό. Υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ και δεν επιτυγχάνει τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση (ιδίως για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών), τις βασικές δεξιότητες και τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση (ιδίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση).

www.insider.gr

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)