Ιταλία: Σχεδόν διπλασιάζεται η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, λόγω του πολέμου

 Σε σημαντική καθοδική αναθεώρηση για την πορεία της ιταλικής οικονομίας μέσα στο 2022 και στο 2023 προχώρησε η κεντρική τράπεζα της χώρας.

Σε σχετική έκθεση, σημειώνεται πως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αύξηση του πληθωρισμού που προκαλεί θα επηρεάσουν αρνητικά την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας.

Έτσι, η τράπεζα αναμένει πως η ανάπτυξη της της ιταλικής οικονομίας θα φτάσει το 2,6% για το 2022, το 1,6% για το 2023 και το 1,8% το 2024. Σε παρόμοια έκθεση της τον Ιανουάριο, η τράπεζα προέβλεπε ανάπτυξη 3,8% το 2022, 2,5% το 2023 και 1,7% το 2024

Ακόμα, προβλέπει πως ο πληθωρισμός στην Ιταλία θα φτάσει το 6,2% για το σύνολο του 2022 προτού αρχίσει να υποχωρεί στο 2,7% για το 2023 και στο 2% για το 2024. Τον Ιανουάριο προέβλεπε πληθωρισμό στο 3,5% για το 2022, 1,6% για το 2023 κα 1,7% για το 2024.