Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

«Κόφτης» στις παροχές προς τους ανέργους...

 
Με περιορισμένες αλλαγές οι οποίες απαντούν, σε έναν βαθμό, στην κριτική που ασκήθηκε και στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης κατατέθηκε, χθες, στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου... Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Δουλειές ξανά: αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της αναβάθμισης των δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».

Η κατάθεση του νομοσχεδίου, το οποίο συνέπεσε με την πραγματοποίηση της πανελλαδικής απεργίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και επί των διατάξεων του οποίου αρχίζει σήμερα η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όχι μόνο προκάλεσε αρνητικά σχόλια για την επικοινωνιακής χροιάς χρονική σύμπτωση, αλλά και συνοδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση του υπουργού Εργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.... Αιχμή, η αυστηροποίηση των διατάξεων για τη χορήγηση των επιδομάτων -πλην αυτού της ανεργίας- που δικαιούνται οι άνεργοι, καθώς και η ενεργοποίηση διατάξεων της νομοθεσίας του 1985 με την οποία απαγορεύεται η εγγραφή των συνταξιούχων στο μητρώο των ανέργων.

Αν και ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει σταθερά υπέρμαχος του «εκμοντερνισμού» της νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, όπως άλλωστε έπραξε και με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, με τον οποίο κατάργησε τις φιλεργατικές διατάξεις του 1262/82, όταν χρειάζεται να αναπροσαρμόσει την έννοια του ανέργου, και μάλιστα 40 χρόνια μετά, προτιμά να επικαλείται το παρελθόν και να προσδιορίζει την εν λόγω έννοια με βάση τον νόμο 1545/1985. Διάταξη που συνέταξε το επιτελείο τού τότε υπουργού Εργασίας Ακη Τσοχατζόπουλου.

Τα κριτήρια
Θεσπίζονται αυστηρές εισοδηματικές προϋποθέσεις για την καταβολή διάφορων παροχών σε μακροχρόνια ανέργους (πλην του επιδόματος ανεργίας) όπως είναι οι εξής: μοριοδοτήσεις, κοινωνικός τουρισμός, δωρεάν μετακίνηση, ελεύθερη είσοδος σε θεάματα και μουσεία. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου, για να καταστεί ο άνεργος δικαιούχος των βοηθημάτων πρέπει να ισχύσουν τα εξής: «Ετήσιο συνολικό, οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό ή τεκμαρτό, έως 14.000, εφόσον είναι άγαμος ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.

Εως 20.000 ευρώ για έγγαμο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο, ή έως 23.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο».

Διακοπή του επιδόματος ανεργίας και διαγραφή από το ψηφιακό μητρώο προβλέπεται για άνεργο που θα αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις από τον εργασιακό σύμβουλο. Οπως ορίζει το άρθρο 22, «οι προσφερόμενες θέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασίας που έχει αποτυπωθεί σε αυτό». Φυσικά, όσοι γνωρίζουν τον ΟΑΕΔ μόνο να μειδιάσουν μπορούν στην ανάγνωση αυτής της «απειλής». Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι το μεγάλο μείον του Οργανισμού, ο οποίος μόνο κατ’ όνομα μετατρέπεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, είναι ότι δεν διαθέτει προτάσεις για απασχόληση - και όχι μόνο σύμφωνα με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ανέργων. Οι τοποθετήσεις του ΟΑΕΔ ζήτημα είναι εάν καλύπτουν το 2%-2,5% της προσφοράς εργασίας.

Περισσότερο ρεαλιστική προβάλλει η απειλή του νομοσχεδίου για διαγραφή έως 6 μήνες από το μητρώο εάν ο άνεργος αρνηθεί πρόταση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης.

Ας δούμε όμως κάποιες από τις αλλαγές στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή:

■ Μια πρώτη αποτυπώνεται στο άρθρο 12 για τις «αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων», το οποίο συστήνεται ως αντιστάθμισμα της απομείωσης του ρόλου των εκπροσώπων ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Με τη χθεσινή αποτύπωση της διάταξης αναβαθμίζεται ο ρόλος του ως «συλλογικό όργανο που λειτουργεί ως όργανο διοίκησης της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης (ΔΥΠΑ)». Ως βασική αρμοδιότητα έχει την υποβολή γνώμης προς το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ ως προς τη διαχείριση ή διάθεση των κονδυλίων του ΛΑΕΚ (εισφορές εργοδοτών-εργαζομένων για κατάρτιση, περίπου 50 εκατ. ετησίως). Επίσης, μπορεί να διατυπώνει αυτεπαγγέλτως γνώμες για πέντε τομείς, μεταξύ αυτών η επαγγελματική κατάρτιση, η στεγαστική πολιτική της ΔΥΠΑ και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

■ Δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου ινστιτούτου ερευνών και προγραμμάτων των επονομαζόμενων κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των οποίων μεταβιβάζονται πόροι του πρ. ΛΑΕΚ με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ) βάσει του σχεδίου που είχε ενσωματωθεί σε εθνική γενική συλλογική σύμβαση του 2003. Οπως ορίζει το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, «ο λογαριασμός αυτός συστήνεται σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους που συμβάλλονται σε αυτήν».

Η μεταβίβαση της δυνατότητας διαχείρισης μέρους των πόρων που καταβάλλονται από εργοδότες και εργαζόμενους και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία προκαλεί απορία.

Αξιολόγηση των ΚΕΚ
Aλλαγές, σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο, έγιναν και σε σχέση με την αξιολόγηση των παρόχων (ΚΕΚ) που θα αναλάβουν τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης ανέργων. Το πλαίσιο της αξιολόγησης των παρόχων γίνεται λιγότερο αυστηρό, επιτρέποντας τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού φορέων στη διεκδίκηση προγραμμάτων, αλλά συνεχίζει να μεταβιβάζει την ευθύνη για την εύρεση εργασίας, μετά την κατάρτιση, στα ΚΕΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 38, για να αξιολογηθεί θετικά ο πάροχος πρέπει να συντρέχουν (αντί των 3 σωρευτικών προϋποθέσεων στο αρχικό κείμενο) τουλάχιστον 3 από τις εξής 5 προϋποθέσεις:

α. Τουλάχιστον το 50% των καταρτισθέντων ανέργων να έχει βρει δουλειά εντός 12 μηνών
β. Τουλάχιστον το 90% να διατηρήσει τη θέση εργασίας για 12 μήνες
γ. Το 75% των καταρτισθέντων να έχει αξιολογήσει θετικά το πρόγραμμα
δ. Το 75% των εργοδοτών να έχει, επίσης, δώσει θετική αξιολόγηση και
ε. τουλάχιστον το 85% των καταρτισθέντων να έχει πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Xριστίνα Κοψίνη

Η Εφημερίδα των Συντακτών
Το kafeneio-gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.