Ποιοι είναι οι «ξένοι αξιωματούχοι» που δωροδόκησε η Novartis;...

Ζήτημα πρώτο: Η Novartis έκλεισε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις αμερικανικές αρχές πληρώνοντας 340 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 310 αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην παράνομη δραστηριότητά της στην Ελλάδα για...

διαφθορά αξιωματούχων την περίοδο 2012 – 2015.

Άρα, αφού η εταιρία δέχεται να πληρώσει 310 εκατομμύρια για να κλείσει την υπόθεση, δέχεται ότι διέφθειρε «αξιωματούχους» στην Ελλάδα στην περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά.

Ζήτημα δεύτερο: Η κυβέρνηση της ΝΔ και το μιντιακό της σύστημα πανηγυρίζουν διότι στην ανακοίνωση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην ανακοίνωση της ίδιας της Novartis δεν υπάρχουν αναφορές για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα.

Ως προς το πρώτο καμία τέτοια αναφορά δεν θα μπορούσε να υπάρχει διότι η ετυμηγορία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δεν αφορούσε τον έλεγχο πολιτικών του εξωτερικού, αλλά τη δράση της εταιρείας και τους μηχανισμούς με τους οποίους έστησε το δίκτυο διαφθοράς.

Ως προς την ανακοίνωση της ίδιας της NOVARTIS, μάλλον θα πήγαινε πολύ να πει, με… διευθύνσεις και ονόματα ποιους διέφθειρε την ώρα που πληρώνει 310 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει την υπόθεση.

Ζήτημα τρίτο (και ουσιώδες): Το στοιχείο στο οποίο παραλείπουν πλήρως να αναφερθούν και η ΝΔ και τα φιλικά της μέσα ενημέρωσης είναι πως στο κείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Novartis και του εισαγγελέα του New Jersey αναφέρεται σαφώς ότι στη συνωμοσία των δωροδοκιών περιλαμβάνονταν και «ξένοι αξιωματούχοι» (foreign officials), με στόχο τον επηρεασμό αποφάσεων της ¨ξένης κυβέρνησης».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Μεταξύ του 2012 ή περίπου του 2012 και μεταξύ του 2015 ή περίπου του 2015, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και αλλού, η κατηγορούμενη NOVARTIS HELLAS S.A.C.I. μαζί με το «Novartis Hellas Στέλεχος 1», το «Novartis Hellas Στέλεχος 2», και άλλους γνωστούς και αγνώστους, οι οποίοι συνειδητά και εσκεμμένα συνενώθηκαν, συνωμότησαν, συνασπίστηκαν, και συμφώνησαν μαζί και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ως εξής: ευρισκόμενοι στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των εργαζομένων και των πρακτόρων της, διέπραξαν διεφθαρμένες πράξεις σε συνέχεια μιας προσφοράς, πληρωμής, υπόσχεσης για πληρωμή και εξουσιοδότηση για την παροχή ό,τιδήποτε αξίας σε αλλοδαπό αξιωματούχο και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας ότι όλα ή ένα μέρος αυτών των χρημάτων και πραγμάτων αξίας θα ήταν, όπως και είχαν προσφερθεί, δοθεί και υποσχεθεί σε αλλοδαπό αξιωματούχο με σκοπό να: (i) επηρεάσουν πράξεις και αποφάσεις του ως άνω αλλοδαπού αξιωματούχου υπό την επίσημη ιδιότητά του (ii) να παρακινήσουν τον ως άνω αλλοδαπό αξιωματούχο να πράξει ή παραλείψει να πράξει ενέργειες κατά παράβαση του νόμιμου καθήκοντος αυτού του αξιωματούχου (iii) να εξασφαλίσουν οποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα και (iv) να παρακινήσουν τον ως άνω ξένο αξιωματούχο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του/της εντός μιας ξένης κυβέρνησης, ως εκ τούτου να τροποποιήσουν και να επηρεάσουν ενέργειες και αποφάσεις της ως άνω κυβερνήσεως και οργανισμών και οργάνων της…».

Οι «ξένοι αξιωματούχοι» μπορεί να είναι κρατικοί λειτουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, μπορεί να είναι και πολιτικά πρόσωπα τα οποία είτε μετείχαν ενεργά στο σκάνδαλο, είτε δεν έλεγξαν τους μετέχοντες «αξιωματούχους». Αυτό ούτε το συμπεραίνει, ούτε το αποκλείει το κείμενο της απόφασης.

Ζήτημα τέταρτο: Ο στόχος της συνωμοσίας της διαφθοράς, όπως περιγράφεται στην ίδια απόφαση: «Να επηρεάσουν ενέργειες και αποφάσεις της ως άνω (ξένης) κυβέρνησης προκειμένου να βοηθήσουν τη NOVARTIS HELLAS στην απόκτηση και τη διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για αυτή και με αυτή ή να κατευθύνουν επιχειρηματική δραστηριότητα προς τη NOVARTIS HELLAS, σε αντίθεση με το 15 U.S.C. § 78dd-3.».

Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της NOVARTIS HELLAS; Ο πλέον προφανής τρόπος ήταν οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων – αποδεδειγμένες πλέον με αριθμούς και στοιχεία -, από την στιγμή που η Ελλάδα ήταν η αγορά αναφοράς για την τιμολόγηση φαρμάκων και σε πολλές άλλες χώρες. Αρα, αναζητώντας τους «αξιωματούχους», το νήμα οδηγεί απ’ ευθείας σε όσους είχαν εμπλοκή στον καθορισμό της τιμής του φαρμάκου κατά τη διακυβέρνηση Σαμαρά.

Ζήτημα πέμπτο: Όπως υπενθύμισε ο (και) νομικός Γιώργος Κατρούγκαλος - και «για όσους ακόμη αναμασούν τα περί «σκευωρίας», όπως είπε -, ο συμβιβασμός της Novartis έγινε δυνάμει του αμερικανικού νόμου Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), που θεσπίστηκε το 1977 για την τιμωρία «πληρωμών σε ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους».
Κατόπιν αυτών, ίσως θα ήταν καλό να κάνουν λίγο κράττει στους πανηγυρισμούς η κυβέρνηση και οι δορυφόροι της. Διότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της Novartis με την αμερικανική Δικαιοσύνη, αντί για το τέλος μπορεί να αποδειχθεί η αρχή του έργου. Δεδομένου και του ότι στον ίδιο συμβιβασμό προβλέπεται ότι «η NOVARTIS HELLAS συμφώνησε να συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές ποινικές έρευνες»...

Μαρίνα Αλεξανδρή
Πηγή: tvxs.gr