Πως μπορεί, ισως, να διασωθεί ο Τύπος στην Ελλάδα...

0
Μερικές σκέψεις για την αντιμετώπιση της φθίνουσας πορείας των εντύπων στην Ελλάδα. Με δεδομένο πως οι εφημερίδες θα πρέπει να συνεχίσουν να τυπώνονται και να διανέμονται παράλληλα με την ανάπτυξη των ψηφιακών εκδόσεων, είναι απαραίτητη η...


εκπόνηση ενός μεταβατικού σχεδίου διάσωσης των εντύπων με τα εξής χαρακτηριστικά:

-Κρατική διαφήμιση : Αλλαγή της νομοθεσίας για την κρατική διαφήμιση. Τα έντυπα που χρησιμοποιούν επαγγελματίες δημοσιογράφους με καθεστώς μισθωτής απασχόλησης λαμβάνουν, ανάλογα με την κυκλοφορία τους, κρατική διαφήμιση, χωρίς καθεστώς εκπτώσεων. Το ποσό είναι άμεσα καταβλητέο και υπάρχει υποχρεώση ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υφυπουργείου. Ο έλεγχος συνδρομής των προυποθέσεων διάθεση της διαφήμισης ασκείται από Ανεξάρτητη Αρχή.

Εργασία: Άμεσος έλεγχος μέσω ΕΡΓΑΝΗ του καθεστώτος εργασίας των δημοσιογράφων στις ιστοσελίδες

-Κλείδωμα κειμένων: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των pdf σελίδων από τον Τύπο, εκτός και αν το κάνει η ιδιοκτήτρια εταιρεία.

-ΑΠΕ: Αλλαγή του καθεστώτος διάθεσης των ειδήσεων του στις ιστοσελίδες. Έλεγχος επί της κλοπής των κειμένων.

-Πνευματικά Δικαιώματα: Ίδρυση φορέα πνευματικών και συγγενικών δικαωμάτων για εκδότες- δημοσιογράφους.

-Αποδελτίωση:Ίδρυση φορέα αποδελτίωσης του Τύπου με τη συμμετοχή εκδοτών- δημοσιογράφων.

-Φορολογία: Κατάργηση του ΦΠΑ 6% στον Τύπο, επιβολή φόρου και απόδοσης πνευματικών δικαιώματων στις πολυεθνικής εταιρείες ψηφιακής επικοινωνίας.

Διανομή Τύπου: Καθιέρωση σημείων πώλησης εντός των σταθμών του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ

-Συνδρομές: Επίδοτηση συνδρομών για φοιτητές, σπουδαστές, καθηγητές, μαθητές, δασκάλους, πανεπιστήμια.

mediagr.org

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)