Έκλεισε νέο μίνι μνημόνιο με μέτρα και για τα εργασιακά

0
Eνα νέο, μίνι μνημόνιο, στο οποίο περιλαμβάνονται δεσμεύσεις και για αλλαγές στο ατομικό εργατικό δίκαιο, συμφώνησε η κυβέρνηση με την Κομισιόν, στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης της οικονομίας, η οποία ολοκληρώθηκε με την Κομισιόν...
να «ανάβει πράσινο» για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ από τα κέρδη κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα, τα οποία θα κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση του χρέους.

Στην έκθεση της, η Κομισιόν σκιαγραφεί τις βαριές επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία, τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έλαβε μέτρα για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και υπογραμμίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί το 2020 και η οικονομική κρίση μπορεί να αντιστρέψει τις πρόσφατες βελτιώσεις στα ποσοστά φτώχειας.

Το ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ο υψηλός αριθμός εποχικών εργαζομένων, σημειώνει η Κομισιόν, αφήνουν τα νοικοκυριά εκτεθειμένα σε μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού εισοδήματος, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του μεριδίου των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό το 2020 και μετά. Στο 31% το 2019, αυτό το ποσοστό ήταν ήδη πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ του 21%, αλλά παρουσίασε πτωτική τάση.

Η έκθεση αξιολόγησης αποκαλύπτει τη συμφωνία της κυβέρνησης με την Επιτροπή για ένα νέο, ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων («συμπληρωματικών δεσμεύσεων») το οποίο θα εφαρμοσθεί, όπως σημειώνεται, «για την ενίσχυση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής και την επανεκκίνηση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης μετά την επιδημία του κορονοϊού». Η περιγραφή των συμφωνημένων δεσμεύσεων στο κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης είναι πολύ γενική, αλλά ανάμεσα στα μέτρα που συμφωνήθηκαν ξεχωρίζει η «βελτίωση και εκσυγχρονισμός του πλαισίου της ατομικής εργατικής νομοθεσίας», που παραπέμπει, πιθανότατα, σε νέες παρεμβάσεις ενίσχυσης της εργασιακής ευελιξίας και συμπίεσης αμοιβών και δικαιωμάτων.

Άλλωστε, η Κομισιόν τονίζει ότι οι ελληνικές αρχές εξετάζουν, με αφορμή την πανδημία, την εφαρμογή «ενός νέου, ευρέως σχήματος μειωμένης απασχόλησης, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν το ωράριό τους, αλλά και καλύπτοντας εν μέρει τις απολαβές των εργαζομένων για τις ώρες που δεν θα εργάζονται». Η απόφαση για το ακριβές σχέδιο και τον χρόνο εφαρμογής θα στηριχθεί στους υπολογισμούς για το δημοσιονομικό κόστος, ενώ το σχέδιο πιθανότατα θα λάβει στήριξη από το SURE και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εξάλλου, όπως σημειώνει η Κομισιόν, ήδη αποφασίσθηκε από την κυβέρνηση να αναβληθεί για το 2021 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Εκτός από τις νέες αλλαγές στα εργασιακά, η κυβέρνηση συμφώνησε μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς:

Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος.
Ενίσχυση της ικανότητας του ΑΣΕΠ για την επιλογή του πολιτικού προσωπικού και την ενίσχυση του ελέγχου της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.
Έγκριση και εφαρμογή του εθνικού γενικού σχεδίου μεταφορών, καθώς και του θεσμικού πλαισίου για την έγκριση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας για τα κύρια αστικά κέντρα.
Προετοιμασία μιας ολιστικής στρατηγικής για την προστασία, τη διαχείριση και τις επενδύσεις σε ελληνικά κρατικά ακίνητα.
Πλήρης ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τα μεγάλα έργα υποδομής.
Δημιουργία μηχανισμού προετοιμασίας μεγάλων δημοσίων έργων και ΣΔΙΤ.
Εισαγωγή και επέκταση του πεδίου εφαρμογής των σχεδίων ηλεκτρονικής υγείας.
Ανάπτυξη εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την υγειονομική περίθαλψη.
Βελτίωση του σχεδιασμού της υγειονομικής περίθαλψης μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας.
Βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση και της καθιέρωσης συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Εφαρμογή ψηφιακών έργων για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Υλοποίηση έργων για την ψηφιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)