Τέσσερις εταιρείες έχουν καταθέσει αίτηση διαχείρισης «κόκκινων δανείων» -Ποιες είναι

Τέσσερις εταιρείες έχουν καταθέσει αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαχείρισης «κόκκινων δανείων» τόσο των νοικοκυριών ο και των μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή αυτές είναι:...  • η κοινή εταιρεία που συστήνουν η Alpha Bank και η ισπανική Aktua
  • η μετεξέλιξη αντίστοιχης εταιρείας που διαθέτει ο όμιλος της Eurobank σε εταιρεία διαχείρισης,
  • μεγάλο δικηγορικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον κλάδο
  • εταιρεία διαχείρισης που έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος, το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση εταιρειών διαχείρσης είναι χαμηλό και έχει οριστεί στα 100.000 ευρώ. Ωστόσο, οι διατυπώσεις που απαιτούνται είναι αρκετά περίπλοκες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις πρακτικές έναντι των δανειοληπτών και στους στόχους.