Ο Ψυχάρης αγόρασε το ΔΟΛ με δανεικά που μεταβίβασε και σήμερα χρωστάει η εταιρεία

Οπως αναφέρει σήμερα η Αυγή, ενώ το όριο δανεισμού για τον ΔΟΛ ήταν τα 97 εκατ. ευρώ, ο κ.Ψυχάρης πήρε:
  • σταδιακά δάνειο 57.300.000 ευρώ με το οποίο αγόρασε το 100% του ΔΟΛ, τις μεταβίβασε στην «Σπ. Ψυχάρης» που στη συνέχεια απορροφήθηκε  από  τον ΔΟΛ και σήμερα η εταιρεία χρωστάει τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκε από τον κ.Ψυχάρη....
  • το 2013 κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 98,6 εκατ. (15,5 νέο και 82 για κάλυψη υφισταμένου δανείου) από την Alpha Bank, την Εθνική και την Πειραιώς, με βάση «αισιόδοξες εκτιμήσεις και θετική προοπτική της οικονομικής κατάστασης του ΔΟΛ», όταν από το 2009 υπήρχε πτώση του κύκλου εργασιών κατά 18 εκατ. ευρώ, αύξηση υποχρεώσεων προς τράπεζες 13 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση. 
Επίσης, η Alpha Bank χορήγησε δάνεια για εξόφληση τόκων, αν και αυτό απαγορεύεται. 
 
Εξάλλου, το 2006 δόθηκε σε θυγατρική συμφερόντων Σταύρου Ψυχάρη (Brionteltd) δάνειο 3,5 εκατ. για να ανεγείρει κτήρια σε ιδιόκτητο ακίνητο στο Πόρτο Χέλι τα οποία δεν κατασκευάστηκαν ποτέ...