Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Μείωση της ανεργίας κάτω του 10% και αύξηση των εισοδημάτων κατά 20-30% ύστερα από τη συγκροτημένη μετάβαση στη δραχμή

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ

Η υπόθεση ότι οι μνημονικές επιταγές που έχουν καταδικάσει τη χώρα μας σε αποικία χρέους και ατελέσφορη φτωχοποίηση μπορεί να ανατραπεί χωρίς έξοδο από το θανατηφόρο ευρώ, αποτελεί φρούδα ελπίδα, όπως αποδέχτηκε και από τις τελευταίες ανάλγητες προτάσεις των δανειστών. Το ευρώ είναι αλληλένδετο με το μνημόνιο και τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία, η οποία δεν έχει τέλος.
Η επιχείρηση κατάληψης της Ευρώπης.....

από το Βερολίνο δεν μπορεί να ανατραπεί από τον μικρούλη του ευρωπαϊκού νότου, την Ελλάδα, όταν οι γύρω χώρες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έχουν υποταχθεί στην οικονομική Γερμανική κατοχή.

Η συντεταγμένη έξοδος από το ευρώ, η έκδοση εθνικού νομίσματος, η συνετή διαχείριση της νομισματικής πολιτικής με έκδοση εθνικού νομίσματος που δε θα ξεπερνά το 10-15% του ΑΕΠ, και η υποτίμηση της νέας δραχμής μέχρι 30-50% για την ανάκτηση της νεκρής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποτελούν τα αναγκαία μέσα για την ανατροπή του μνημονίου και την ελπιδοφόρα φυγή προς τα εμπρός. Για το σκοπό αυτό έχουμε εκπονήσει μελέτες που αντλούν από την επιστημονική θεωρία, δημοσιεύσεις έγκυρων διεθνών οικονομολόγων και Ινστιτούτων για τα ευρύτερα οικονομικοπολιτικά δεδομένα όσον αφορά τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, τις διαπραγματευτικές τακτικές, την πορεία του πληθωρισμού,κλπ., τις προβλεπόμενες συνέπειες και μεταξύ άλλων επιμέρους μέτρα πολιτικής που παρουσιάζουμε πολύ συνοπτικά εδώ.( βλέπε βιβλία και σχετικές μελέτες για τη μετάβαση στη δραχμή). 

Μείωση της ανεργίας κάτω του 10% και αύξηση των εισοδημάτων κατά 20-30%

Η αρχική περίοδος της μετάβασης στη δραχμή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι 14 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων, μπορεί να κυκλοφορεί παράλληλα και το ευρώ. Σύμφωνα με το δικό μας μελετημένο σχεδιασμό, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι τραπεζικές καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ, καθώς και η σημερινή αγοραστική αξία των αμοιβών, η επάρκεια σε τρόφιμα,φάρμακα, καύσιμα, πρώτες ύλες, κλπ. και να προσαρμοστεί ομαλά η οικονομία στο εθνικό νόμισμα, χωρίς ιδιαίτερους κλυδωνισμούς. Αν η δραχμή υποτιμηθεί κατά 50%, τότε η αναλογία ευρώ προς δραχμή θα είναι 1: 2, δηλ. 100 ευρώ θα ισούνται με 200 δραχμές. Με την άμεση ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη διοχέτευση ρευστότητας σε αναπτυξιακές δράσεις, προβλέπεται σταδιακά η μείωση της ανεργίας κάτω του 10% με τη δημιουργία πάνω απο 1,3 εκ. θέσεων εργασίας και η αύξηση των μισθών και των συντάξεων κατά 20% μετά τους αρχικούς 14 μήνες, στη διάρκεια των οποίων διατηρείται η σημερινή αγοραστική τους αξία με τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Το αγροτικό εισόδημα προβλέπεται να αυξηθεί άνω του 30% και το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματικότητα κυρίως στον τουρισμό και τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

Αναβάθμιση και εξορθολογισμός της δημόσιας υγείας, ασφάλισης και πρόνοιας

Αναβαθμίζεται η δημόσια υγεία και το κράτος πρόνοιας, η σύνταξη καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα, επανέρχεται το εφ’ απαξ στα πρότερα δεδομένα με ανώτερο πλαφόν τις 100.000 νέες δραχμές( 50.000 ευρώ), θεσπίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους πραγματικά αναξιοπαθούντες πολίτες, ενισχύεται το σύστημα οικογενειακής μέριμνας και βοήθειας στο σπίτι και λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία εντάσσεται στο ΕΣΥ, όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στο ΙΚΑ και όλοι οι φορείς πρόνοιας στον ΕΟΠ ( Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας), με ενιαίους, σύγχρονους κανόνες υγείας, ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας. Ενισχύεται η δημόσια παιδεία και ιδιαίτερα τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και δημιουργούνται Πανεπιστημιακές σχολές υψηλού επιπέδου με διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, για την προσέλκυση φοιτητών και Ελλήνων Πανεπιστημιακών από όλο τον κόσμο με τη μορφή ιδρυμάτων και τη σύμπραξη του κράτους, φορέων και ιδιωτών.

Μείωση των δανείων κατά 50% και αποτροπή κατάσχεσης κατοικιών

Τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ μειώνονται κατά 50%, με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για αποδεδειγμένα δίκαιες περιπτώσεις και δημιουργείται Στεγαστική Τράπεζα για αποτροπή πλειστηριασμού κατοικιών, κατά το πρότυπο του Ρούσβελτ το 1937. Για δάνεια άνω των 100.000 ευρώ, προβλέπεται αναλογικά μικρότερη διασφάλισή τους, ενώ οι περιπτώσεις θαλασσοδανείων αντιμετωπίζονται δικαστικά.

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του δημοσίου

Καθιερώνεται ενιαίος μηχανογραφημένος κωδικός αριθμός (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), θεσπίζεται αντικειμενικοποίηση, εκσυγχρονισμός και σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, μείωση του ΦΠΑ, πάταξη της φοροδιαφυγής και αποκλεισμός των μεσαζόντων από μεγάλες κρατικές προμήθειες. Προωθούνται σύγχρονες αρχές διοίκησης με ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, επιβολή αυστηρών κυρώσεων, εκσυγχρονισμό και επίσπευση απονομής της δικαιοσύνης, προαγωγή της αξιοκρατίας, της διαφάνεια, της αποτελεσματικότητας.

Ανάπτυξη

Προβλέπεται η στήριξη της εσωτερικής ζήτησης και εγχώριας παραγωγής, με προώθηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας στον ορυκτό, ενεργειακό πλούτο και την εναλλακτική ενέργεια, τον ποιοτικό τουρισμό,την κοινωνική φροντίδα,τη σύγχρονη γεωργία, τη βιομηχανία ποτών και τροφίμων,τη βιομηχανία λιπασμάτων, των αμυντικών προϊόντων, της φαρμακοβιομηχανίας, των ναυπηγείων των μηχανολογικών κατασκευών και ανταλλακτικών,του ιματισμού και της μόδας, της ναυτιλίας και τροφοδοσίας πλοίων, των κατασκευών και δομικών υλικών, την τσιμεντοβιομηχανία και χαλυβουργία, τις μεταφορές και logistics, τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα, την καινοτομία και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και ειδικότερα με τη δημιουργία διεθνών Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων υψηλού επιπέδου.

Εθνικά θέματα και παράνομη μετανάστευση 

Αναζητούνται και διασφαλίζονται διεθνή ερείσματα ως ανάχωμα απέναντι στην γερμανοποίηση της Ευρώπης. σε ΗΠΑ, Ισραήλ, Μ.Βρετανία, Κίνα, Ρωσία, Αίγυπτος κλπ. Προωθείται η ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, διασφαλίζεται η εθνική ταυτότητα και τα συμφέροντα της χώρας με ελληνοκεντρικό προσανατολισμό, χωρίς ιδεοληψίες και ακραίες αντιλήψεις, με στήριξη του πολιτισμού, των τεχνών, του περιβάλλοντος και των παραδόσεων, με ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια, με προαγωγή της αμυντικής ικανότητας και αμυντικής μας βιομηχανίας. Επιλύεται το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης με απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος που δεν έχει αποκτηθεί νόμιμα, οι νόμιμοι μετανάστες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και καθιερώνεται επιλεκτική εισροή ενσωματώσιμων μεταναστών μέχρι 8% του ελληνογενούς πληθυσμού, παράλληλα με την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας.

Ο παράλογος φόβος

Ο παράλογος φόβος που έχουν καλιεργήσει τα συστημικά ΜΜΕ, δε στηρίζεται σε σοβαρή επιστημονική βάση, αλλά ούτε και σε πραγματικά συγκριτικά και ιστορικά εδομένα. Θα πρέπει να θυμηθούμε πως ζούσαμε με τη δραχμή και πως ζούμε τώρα με το ευρώ. Και επιπλέον, σκόπιμο είναι, όλοι οι καλοπροαίρετοι σκεπτικιστές να δουν γύρω τους, τις άλλες χώρες εκτός ευρώ και ΕΕ που αναπτύσσονται με άλματα ή με ικανοποιητικούς ρυθμούς, την ίδια ώρα που η ευρωζώνη στο σύνολό της και ιδιαίτερα στην περιφέρεια,υποφέρει απο μόνιμη ύφεση και οικονομίκή αδυναμία. 

* Ο Θόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής της Κίνησης ΔΡΑΧΜΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kafeneio-gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.